סוגי ביטוח
מידע ביטוחי

הממשלה מהדקת את הפיקוח על ביטוח רכב חובה

המפקח על הביטוח הוציא חוזר על פיו מה-1 בנובמבר חברות הביטוח יהיו חייבות לידע את המבקשים לרכוש פוליסת ביטוח רכב כי הפרטים שימסרו בטופס הצעה לביטוח יבדקו מול מאגר נתונים ארצי.

מהם הפרמטרים לקביעת עלות ביטוח חובה

קיימים שני פרמטרים לקביעת עלות ביטוח חובה והם מאפייני הרכב ומאפייני הנהג: מאפייני הרכב כוללים בתוכם את נפח המנוע, מידת השימוש ברכב והמצאות כריות אוויר.

טופס הצעה עבור ביטוח רכב

ביטוח רכב