סוגי ביטוח
מידע ביטוחי

היכן רוכשים פוליסת צד ג לרכב

ביטוח צד ג לרכב משמש כביטוח משלים עבור ביטוח חובה. בעוד ביטוח חובה מספק כיסוי במקרה של נזק גופני הנגרם למבוטח, נוסעיו ולסביבתו, ביטוח רכב צד ג' מעניק כיסוי במקרה של פגישה ברכב ורכוש צד שלישי.

השוואת ביטוח צד ג לרכב

ביטוח צד ג לרכב הינו ביטוח משלים לביטוח חובה. בעוד ביטוח חובה מעניק כיסוי במקרה של פגיעה פיזית במבוטח, נוסעיו וסביבתו, ביטוח צד ג מעניק כיסוי במקרה שהמבוטח פוגע ברכוש צד שלישי.

טופס הצעה עבור ביטוח רכב

ביטוח רכב