סוגי ביטוח
מידע ביטוחי

יכול לקרות מצב ובו אנו צריכים לרכוש ביטוח רכב לזמן קצר מאוד, לדוגמה ילדים שמשרתים בצבא ומגיעים הביתה רק לעיתים רחוקות (ראו ביטוח לסופי שבוע).

ראשית, שלא ניתן לרכוש פוליסת ביטוח רכב ליום אחד, ניתן לרכוש ביטוח רכב לתקופה קצרה. החוק מגדיר כי פרק הזמן הקצר ביותר לביטוח הוא מינימום של שבעה ימים. ניתן לרכוש את כל סוגי הפוליסות לתקופה קצרה.

כיצד נקבעת הפרמיה עבור ביטוח רכב לתקופה קצרה?

כאמור, תקופת המינימום לביטוח היא שבעה ימים, כאשר הפרמיה קבועה בחוק – העלות היא 5% מהפרמיה השנתית של החברה המבטחת, עבור כל יום נוסף יש לשלם תוספת של 0.3%. כל חברות הביטוח מחוייבות לתעריף זה, למעט מקרה בו קיבלו אישור מהמפקח על הביטוח.

חלק מחברות וסוכני הביטוח מעדיפים שלא לבטח לתקופה קצרה כיוון שהדבר הינו רווחי. למעשה, הסיבה שהמדינה אינה מאפשרת לרכוש ביטוח רכב ליום אחד היא שהדבר יביא להפסד אצל חברות הביטוח – כל הניירת הבירוקרטית, ההתכתבות המשפפטית בין החברה המבטחת ללקוח בנוסף לגביית התשלום אינם ברי תועלת עסקית

לסיכום, למרות שלא ניתן לרכוש פוליסת ביטוח רכב ליום אחד יש באפשרותכם לרכוש ביטוח לשבעה ימים. כיוון שהפרמיה מחושבת לפי 5% מהפרמיה השנתית הנהוגה אצל החברה המבטחת, מומלץ לערוך השוואה בין המבטחות השונות בטרם תחליטו מהיכן לרכוש ביטוח רכב.

ביטוח רכב חדש השתתפות עצמית בפוליסת ביטוח לנהג צעיר ממה מורכבת פוליסת ביטוח לרכב מסחרי

טופס הצעה עבור ביטוח רכב

ביטוח רכב