כלי משכנתא
כלים נוספים

אחד מהשיקולים המכריעים לגבי משכנתא, הוא כיצד ולאיזו תקופה לפרוס את ההחזר בגין ההלוואה. מובן שלכל תשלום מוצמדת רביית ועמלות, חלקן משתנות, וחלקן קבועות מראש, ועל כן גרירת המשכנתא לאורך זמן רב עשויה להיות בלתי משתלמת, אך למי בכל זאת מומלץ לפרוס משכנתאות בכל זאת על כך ועוד במאמר שלפניכם.

אודות גרירת משכנתא

הליך גרירת משכנתה מתייחס לארגון וחישוב מחודש של גובה ההחזר החודשי, כפי שנקבע במועד לקיחת המשכנתא המקורי. חשוב לציין כי הגוף הפיננסי ממנו נלקחה ההלוואה אינו מחויב לאשר ולקבל את בקשת הלווה לשינוי גובה ההחזר והרחבת תקופת הפריסה, אך במידה ויאשר זאת, קרוב לוודאי שההליך יהיה כרוך בחיוב גבוה של רביות ועמלות, בהלימה ליתרת הפירעון עבור הנכס, שהן בבחינת קנס לתשלום הלווה.
יחד עם זאת, פריסת משכנתא משמשת לווים רבים לצורך התמודדות עם מצב כלכלי בלתי יציב, או מעורער, ומהווה פתרון מתבקש למקרה הצורך.

בניגוד למחזור משכנתא, שניתן לערוך מול בנקים למשכנתאות כדי להגדיל את גובה ההחזר, ולפרוע את המשכנתא במוקדם מהצפוי, גרירת משכנתא מתבטאת בצמצום גובה ההחזר, תוך הארכת תקופת ההחזר.

כיצד גוררים משכנתא

ניתן לפרוס מחדש את החזרי המשכנתא גם בבנקים שאינם מקור ההלוואה שנטלתם, ועל כן רצוי לבחון את גובה הריביות והעמלות שתאלצו לשלם במסגרת זו ולערוך השוואת מחירים בין מספר בנקים. גבוה התשלומים ומשך ההלוואה מחושבים על פי יתרת ההלוואה, מצבו הכלכלי החדש, אם בעקבות אובדן פרנסה, מצב בריאותי, או שיערוך מחודש של אורך החיים בעקבות לידה, פטירת אחד המפרנסים, וכיוצא בזה.

מהי פריסת משכנתא השוואת משכנתאות מתי מומלץ לגרור משכנתא

טופס הצעה עבור משכנתא

משכנתא