סוגי הלוואות
כלים נוספים

פקטורינג הוא שירות מימון לעסקים אשר ניתן ע"י בנקים וחברות אשראי שונות. הפקטורינג הוא תוצר של אשראי ספקים, המכונה גם שוטף פלוס, אשר מאפשר ללקוח ללשם עבור מוצר או שירות כלשהו לא באופן מיידי אלא באופן דחוי. בעקבות שיטה זו, נוצר מצב בו בעל העסק, הספק או נותן השירות סיפקו למעשה את הסחורה אך עדיין לא קיבלו את שכרם - ולמרות שהם לא קיבלו שכר, עליהם לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלהם עבור חומרי גלם, כח אדם וכדומה.

במידה ובעל עסק נקלע למצב בו הוא אמור לקבל את שכרו באופן דחוי אך חייב מימון מיידי - עומדת בפניו האפשרות של פקטורינג. פקטורינג הוא הליך מימון לבעל עסק או נותן שירות בתמורה להמצאת חשבונית או אישור כלשהו שהנ"ל אמור לקבל שכר במועד מסויים - הגוף המממן רוכש למעשה את חובות האשראי של הספק. באופן זה מבטיח לעצמו הגוף הממן כי לוקח ההלוואה יוכל לעמוד בתשלומים ולהשיב אותה במועד.

היתרונות של הפקטורינג הוא שיפור תזרים המזומנים של העסק (ע"י הפיכת עסקת אשראי לעסקת מזומן) והעברת סיכון האשראי (במידה והחייבים פושטים רגל) מהספק לגוף הפיננסי שמעניק את המימון. החסרון הבולט נעוץ בתשלום ריבית עבור המימון.

מהו מימון מימון חוץ בנקאי מימון לאופנוע

טופס הצעה עבור הלוואות

הלוואות