מידע נוסף
כלים פיננסים

חוזה עתידי הוא מכשיר פיננסי סחיר המאפשר לצדדים לו להבטיח את מחירה של עסקה מראש. החוזה כולל התחייבות של צד אחד לספק ושל הצד השני לרכוש סחורה או נייר ערך מסוים במועד עתידי ובמחיר קבוע מראש. כך יכולים הצדדים להבטיח את המכירה והקנייה של הסחורה או נייר הערך במועד העתידי במחיר המתאים להם כיום וזאת תוך בידוד גורמים חיצוניים העלולים להשפיע על המחיר באותו מועד עתידי.

ניקח לדוגמה פרחים. ישנו מגדל פרחים בישראל שהחל לשתול ערוגות של פרחים בערבה כאשר מועד הפריחה צפוי לעוד מספר חודשים. במועד השתילה החקלאי אינו יודע מה יהיו תנאי מזג האוויר במשך תקופת הגידול או תחרותיות הענף במועד הפריחה.

לכן, החקלאי יהיה מעוניין להבטיח תקבול מסוים על מנת שלכל הפחות תיהיה לו הכנסה מינימאלית ידועה מראש מהפרחים. באופן דומה ישנה חנות פרחים שיש לה התחייבויות לספק זרים בכמות כלשהי בעוד מספר חודשים. החנות כבר נתנה הצעת מחיר ללקוח שהזמין את הזרים אך עדיין אין לה את הפרחים...

מה יהיה אם יהיו תנאי בצורת או ברד שיפגע בגידול הפרחים? מה יהיה אם באופן מפתיע יכול גידול בביקוש לאותו סוג של פרחים? מחיר הפרחים יאמיר ואז בעל חנות הפרחים יפסיד מהעסקה. לכן, בעל חנות הפרחים יבקש להגן על עצמו בעסקה זו באופן שיזמין כבר היום את הפרחים למועד שבו ידרש הוא לספק את הזרים. לשם כך יחתמו החקלאי ובעל חנות הפרחים על חוזה עתידי לספק את הפרחים במועד עתידי בתמורה לסכום קבוע מראש שיתאים הן לחקלאי והן לבעל חנות הפרחים.

זוהי כמובן דוגמה מופשטת הבאה להמחיש את הצורך בחוזים עתידיים. כיום, הפך המסחר בחוזים עתידיים למכשיר פיננסי הנסחר בבורסה ואשר ספקולנטים סוחרים בו בהתאם לציפיותיהם להתפתחויות בשוק. כך למשל סוחרי בורסה המאמינים כי מחיר הנפט צפוי לעלות מעבר למחיר מסוים בעוד כחודש ירכשו חוזה עתידי לנפט שמועדו לאותה התקופה ומחירו נמוך מזה שהם צופים שיהיה בפועל בעוד כחודש.

טופס הצעה עבור חוזים עתידיים

חוזים עתידיים
מסחר בנפט מסחר בזהב