תשואות קופות גמל
מידע נוסף

קופות גמל הינן תוכניות חיסכון לטווח ארוך הנהנות מהטבות מיסוי. מטרתן העיקרית היא צבירת כספים בחיסכון לרבות לצרכים פנסיוניים. את קופת הגמל ניתן למשוך בסכום חד-פעמי, או כהכנסה תקופתית בעת פרישה, או בשילוב של השניים. קופות הגמל הינן ישויות משפטיות עצמאיות, המאושרות על ידי משרד האוצר וכפופות לתקנות מס הכנסה מיועדות לעצמאיים ולשכירים.

באיזו קופת גמל לבחור?

קופות הגמל נבדלות זו מזו בשתי נקודות עקריות: הראשונה שיעור דמי הניהול שהן גובות והשנייה בתשואה שהן משיאות על עבור כספי העמיתים בקופת הגמל. את בחינת תשואות קופות גמל מומלץ לערוך באמצעות מערכת "גמל-נט" - השוואת קופות גמל באתר משרד האוצר. שים לב קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך מכאן מומלץ מאד לבחון את ביצועי הקופה לאורך זמן.לעיתים נוטים המפרסמים השונים להציג את התשואה בהתאם לתקופה אשר מטיבה עימם. על מנת לבצע השוואה בין מספר קופות גמל יש לבחון את ביצועיהן על פני אותה תקופה.

כמה דמי ניהול רשאית הקופה לגבות ממני?

דמי הניהול נגבים בשיעור קבוע מהיתרה העומדת בחשבונו של כל עמית בסוף כל חודש. השיעור המרבי של דמי הניהול הוא 0.167% לחודש (דהיינו 2% לשנה מחולק בשתים עשרה).

מהי מדיניות ההשקעה של קופות גמל?

לכל קופת גמל או לכל מסלול בקופת גמל מוגדר הרכב נכסים שבתוך הגבולות שלו מתנהלות ההשקעות של הקופה. הרכב הנכסים הינו אחוז השקעות הקופה ואפיקי ההשקעות השונים כמו (מניות, איגרות חוב נדל"ן מט"ח ועוד). קופות גמל מחויבות לקבוע בתקנון הקופה כיצד ינהלו את ההשקעות ובהתאם להנחיות משרד האוצר קופות הגמל מתחלקות לקבוצות על פי מדיניות ההשקעה שלהן. הקבוצות העיקריות הן: קופת גמל כללית, קופת גמל אגרות חוב, קופת גמל מטבע חוץ, קופת גמל מנייתית וקופת גמל שקלית

טופס הצעה עבור קופות גמל

קופות גמל
השוואת קופות גמל קופות גמל המלצות