תשואות קופות גמל
מידע נוסף
אתרים נוספים

מי מאיתנו שמחפש תשובה הולמת ומסרב לשלם לגופים מוסדיים דמי ניהול ועמלות גבוהות, יכול לראות בניהול אישי של קופות הגמל פתרון נפלא. מהן קופות גמל בניהול אישי, על היתרונות והחסרונות שבניהולן, על כך ועוד במאמרנו זה

מהי קופת גמל בניהול אישי

קופת גמל בניהול אישי, או Individual Retirement Account, כפי שידועה ומוכרת יותר בפיהם של האמריקאים, סוחפת בסערה את כל מי שמעוניין לנהל בכוחות עצמו את עתידו הפנסיוני. באמצעות נטילת ניהול כספי הפרישה לידי בעליו של קופת הגמל, יכול אותו אדם לחסוך בעמלות ודמי ניהול קופות גמל, ואף לזכות בהטבות מס (לרבות פטור ממס רווח הון).

בין יתר המעלות של קופות גמל בניהול אישי, נמצא עניין האחריות והביטחון העצמי של בעל הקופה. רבים מן המשתמשים בIRA מדווחים כי הסיבה העיקרית לבחור בניהול עצמי של קופות הגמל היא שכספי הפרישה מוחזקים ואף מנוהלים באופן אישי על ידיהם, ובכך מרגישים שליטה ומתמלאים בתחושת ביטחון. חשוב לציין כי בדרך כלל ניהול קופות גמל מועבר לידי מנהל תיק השקעות מיומן, אך יחד עם זאת, למשקיע היכולות להחליט על גובה סיכוני ההשקעות, והמסחר בהן, ממש כשם שהם מנהלים ניירות ערך.

ניהול קופות גמל אישי בישראל

בישראל מדובר עדיין במוצר פנסיוני חדיש אמנם, וישנם רק מעט בתי השקעות שהחלו להציע ניהול קופות גמל אישיות, אם כי יש צפי לעלייה וגידול בכספים המנוהלים באופן זה, לאור הביקורת החברתית והתקשורתית נגד ניהול כספי הפרישה של הציבור. לעומת זאת, בארצות הברית ניכרת הצלחה למוצר כאשר כבר שליש מכספי הפרישה הועברו לניהול עצמי, כאמור בשיטת הIRA.

חסרונות בניהול אישי של קופות הגמל

החיסרון הבולט נובע מהעובדה שמדובר בניהול של אנשים לא מיומנים וחסרי ניסיון וידע. באופן כזה עלולים הלקוחות להפסיד את כספיהם, המיועדים לימים שלא יוכלו לפרנס עוד עצמם, דהיינו, גיל פרישה. כמו כן, שינויים ונזילות של כספי המשקיע עלולים לסכן את ההשקעות, היות שקופות גמל רצוי שיהיו לטווח ארוך. מצידם של בתי ההשקעות עומדות מספר מגבלות, אשר מקשות על ניהולן האישי של קופות הגמל, כגון הגבלת סכום מינימלי של 100 אלף שקל, היתר ההשקעה במדינות בעלות דירוג אשראי מאושר, הכרח בפיזור ההשקעות, ועוד מגבלות שעשויות להוות מגבלה מחד, אך אמורות למזער סיכונים אפשריים בניהול כספי העמית בכוחות עצמו.

טופס הצעה עבור קופות גמל

קופות גמל
תשואות קופות גמל 2012 תשואות קופות גמל קופות גמל המלצות