תשואות קופות גמל
מידע נוסף
אתרים נוספים

אחד ההבדלים הבולטים בין חברות ניהול קופות הגמל הוא דמי הניהול שהן גובות מחברי הקופה. במאמר הבא נסביר כיצד מחשבים דמי ניהול קופות גמל, ואיך ניתן, אם בכלל, לחסוך בגביית סכומים מעין אלו.

מהם דמי ניהול קופות גמל?

דמי ניהול קופות גמל הנם הכספים המשולמים לאותו גוף פיננסי, האמון על ניהול קופת הגמל שלנו, בעבור אותו שירות. חברות הניהול נאלצות לשלם תגמולים לבנקים, לסוכני הביטוח ועובדי החברה עצמה, וגביית כספים מעמיתי הקופה מתבקשים לשם גיבוי ההכנסות של אותו גוף פיננסי והעשרת רווחי החברה.

על גובה דמי הניהול אמון המפקח במשרד האוצר, אך כל חברה פנסיונית גובה סכום שונה, התלוי בכמה פרמטרים, אם כי דמי ניהול קופות גמל נמוכים משמעותית משאר סוגי החסכונות וההשקעות, ומהווים עד 2% מהסכום שצבר העמית. כמו כן, לא נגבים דמי ניהול בשלב הפקדת הכסף בקופת גמל, מה שהופך את החיסכון הפנסיוני בקופות גמל למשתלם על פני יתר הפיקדונות.

השוואת קופות גמל דמי ניהול

על מנת לאמוד את דמי הניהול של קופות הגמל השונות רצוי לערוך השוואת דמי ניהול במערכת גמל-נט, המוצעת כשירות ללא תשלום לכל אזרח במדינת ישראל.

באמצעות כך ניתן לראות מי הן חברות הניהול הגובות את דמי הניהול הגבוהים ביותר, ולבחור את החברה המתאימה לכם, על פי נתונים אמתיים ושקופים. חשוב לציין כי אין לגובה העמלה השפעה על תשואות הקופה עצמה, לטובת ולרעת הלקוח, כלומר, גם בתקופת שפל, והן ברגעי שיא, נגבים אותם דמי ניהול על ידי חברות הניהול.

לעומת זאת, לדמי הניהול השפעה על התשואה המצטברת של העמית, ובסך הכל, עד כעשרים אחוזים מכלל התשואה עצמה, ולכן חשיבות מכרעת לגובה דמי הניהול שכל גוף פנסיוני גובה מהעמית לטווח הארוך. לעצמאים שבכם, ניתן לבחור ניהול אישי של קופות גמל, ולחסוך בעמלות נוספות.

טופס הצעה עבור קופות גמל

קופות גמל
תשואות קופות גמל 2012