סוגי ביטוח
מידע ביטוחי

התשובה במילה אחת היא, לא. וההסבר הינו כך: ביטוח רכב למשה מורכב משלוש פוליסות. שכל אחת ניתן לרכוש בחברה אחרת ולא חובה לרכוש אותן למעט פוליסת ביטוח חובה.

פוליסת ביטוח חובה, כשמה כן היא ועל פי חוקי המדינה עבור כל רכב חייבם לרכוש פוליסה כזוץ מכאן הם הכל הרכב מעוניין להגן על רכבו עליו לרכוש פוליסת ביטוח מקיף המכונה גם רכוש פוליסה זו מפצה את בעליה במידה ונגרם נזק לרכב אם בתאונה ואם כתוצאה מגנבה.

אם הרכב הינו ישן ולכן ערכו אינו גבוה אך בעל הרכב רוצה להגן על עצמו למקרה בו היה עליו לשלם פיצויים כתוצאה מגרימת נזק לצד שלישי, פוליסת צד ג' תעניק לו הגנה מפני מקרה כזה.

למה לא האם חייבים לרכוש את כל ביטוחי הרכב מאותה חברת ביטוח? כל פוליסה עומדת בפני עצמה ולכן ניתן לרכוש כל פוליסת ביטוח רכב אצל מבטח אחר.

האם זה מומלץ? רכישת פוליסת ביטוח רכב חובה ומקיף באותה חברה מקנה הנחה וחוסכת את הבירוקרטיה, חברת ביטוח ישיר מעניקות הנחה ללקוחות שרוכשים שילוב של שתי פוליסות.

מהצד השני סוכני ביטוח מאתרים בכל חברת ביטוח את הפוליסה השולה ביותר וכך מנסים להשיג מחיר כולל תחרותי. הבחירה ביטוח רכישת אצל מבטח אחד או אצל שני מבטחים הינה בידי רוכש הפוליסה ולשיקול דעתו.

ביטוח רכב חדש ביטוח נהג חדש השתתפות עצמית בפוליסת ביטוח לנהג צעיר מהן הקטגוריות המרכיבות ביטוח רכב מליסינג ממה מורכבת פוליסת ביטוח לרכב מסחרי פוליסת ביטוח רכב לדתיים ושומרי שבת

טופס הצעה עבור ביטוח רכב

ביטוח רכב