סוגי ביטוח
מידע ביטוחי

המפקח על הביטוח הוציא חוזר על פיו מה-1 בנובמבר חברות הביטוח יהיו חייבות לידע את המבקשים לרכוש פוליסת ביטוח רכב כי הפרטים שימסרו בטופס הצעה לביטוח יבדקו מול מאגר נתונים ארצי. אל אותו מאגר חברות הביטוח חייבות למסור את הפרטים אודות בעלי הפוליסה ואת היסטוריית התביעות שלהם.

על פי חוזר המפקח חברות הביטוח לא יהיו רשאיות להפיק פוליסת ביטוח חובה ופוליסת ביטוח אופנוע חובה מבלי שהפרטים האישיים נבדקו אל מול המאגר הארצי.

מטרת המפקח הינה להדק את הפיקוח ובכך למנוע הונאות ביטוח בהן מוסר בעל הפוליסה פרטים שגויים בכוונה תחילה על עברו הביטוחי, תביעות קודמות ושלילת רשיון וזאת לצורך קבלת תעריף ביטוח זול.

ההוראות החדשות מגדירות נוהל נוהל אחיד להפקת תעודות ביטוח חובה בכל חברות הביטוח, וקובעות מהו דמי הביטוח במקרה בו קיימת סתירה בין הפרטים שמסר המבוטח בהצעה לנתונים במאגר המידע.

התקנות החדשות יוצרות תשתית בריאה בו הכל ידוע מראש. חברת הביטוח לא יכולה לבוא בטענה לבוטח, בדיעבד, כי הסתיר מידע ואוסרות על חברת הביטוח לגבות דמי ביטוח נוספים או לבטל את הפוליסה.

מהם הפרמטרים לקביעת עלות ביטוח חובה

טופס הצעה עבור ביטוח רכב

ביטוח רכב