סוגי ביטוח
מידע ביטוחי

פוליסת ביטוח דירה מסוג תכולה סטנדרטית אינה כוללת בתוכה פריטים ומוצרים רבים שאר עשויים להימצא בדירה ומומלץ להוסיפם לפוליסת ביטוח דירה. פוליסת ביטוח דירה סטנדרטים אינה מעניקה כיסוי במקרה של גנבה או נזק של כלי נשק, ניירות ערך ואג"ח, אבני חן במצב גולמי, ובעלי חיים.

עבור אלו מוצרים ניתן להרחיב את פוליסת ביטוח לדירה?

  • כלי נשק - ביטוח למקרה של גנבה או פגיעה בשוגג.
  • אופניים - ביטוח למקרה של גנבה או נזק במקרה של תאונה.
  • בעלי חיים - ביטוח למקרה של גנבה ו/או ביטוח כנגד נזק לצד שלישי כתוצאה מנשיכה
  • ביטוח מכשירי חשמל - זהו למעשה שירות אשר מעניק טיפול טכנאי למקרה של נזק למכשירי חשמל בייתים.

על כל צורך בכיסוי נוסף אשר אינו קיים בפוליסת ביטוח דירה מומלץ להתייעץ עם סוכן ביטוח ולקבל הערכת שווי משמאי או סוקר מטעם חברת הביטוח. תכשיטים יקרי ערך וחפצי אומנות מומלץ לבטח בנוסף ומעבר לתקרה הפיצוי הסטנדרטית.

טופס הצעה עבור ביטוח דירה

ביטוח דירה
ביטוח מבנה ביטוח תכולה ביטוח דירה בעת שיפוץ ביטוח דירה שכורה ביטוח שריפה