סוגי ביטוח
מידע נוסף

ביטוח משכנתא נערך כנגד שני ארועים: הראשון הינו מקרה ביטוחי בו הלווה נפטר ולכן אינו יכול להחזיר את סכום יתרת הלוואת המשכנתא לבנק במקרה זה חברת הביטוח תשלם לבנק את סכום ההלוואה. המקרה השני הינו נזק לנכס, לשלמותו של המבנה, מכונה גם ביטוח מבנה.

סכום הכיסוי משקף את עלות הבנייה לצורך החזרת הנכס למצבו לפני הנזק. אם לאחר תשלום יתרת ההלוואה נותרו כספים הם ישולמו לשארי המבוטח הרשומים בפוליסה. המושג ביטוח משכנתא ניטמע בעולם המושגים שלנו אך כאמור אין אנו מבטחים את המשכנתא אלא את היכולת להחזיר את המשכנתא או את אובדן הנכס, יכולת שתעצר במקרה מוות של הלווה.

כתוצאה מהתחרות בין חברות הביטוח על המבוטחים חלק מהחברות הכניסו תחת הכיסוי הביטוחי גם מקרה של אובדן כושר עבודה מלא, כך שבמקרה כזה, מאחר שהלווה אינו יכול לעבוד, חברת הביטוח תשלם את יתרת ההלוואה לבנק המשכנתאות.

לפני עריכת ביטוח משכנתא בדקו

  • ביטול הפוליסה הקיימת לביטוח משכנתא, במידה וקיימת - כפל ביטוחי אינו מקנה כיסוי רחב יותר
  • היכן זול יותר בבנק או בחברת הביטוח לרוב מבוטחים צעירים יזכו למחיר נמוך יותר בחברות הביטוח
  • מה יהיה המחיר עוד 10 שנים ? האם הפרמיה החודשית קבועה או משתנה ? במידה והפרמיה משתנה יש לבדוק מה תהיה עלותה לאחר גיל 40.
  • האם ביטוח הנכנס כולל כיסוי נגד נזקי מים כגון פגיעה בצנרת.
למה חובה לרכוש ביטוח משכנתא? האם חייבים לרכוש ביטוח משכנתא בבנק בו לוקחים משכנתא

טופס הצעה עבור ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא