מסלולי השקעה
מידע למשקיע
אי.בי.אי בית השקעות

חוק המזון לא עושה תאבון

מה היה לנו השבוע

אחרי מספר שבועות בהם רק הזכרנו את ענן הרגולציה שעלול להעיב על ענף המזון, בשבוע שעבר הענן התחיל להוריד גשמים. שבועיים בלבד אחרי שהצעת החוק גובשה אושר חוק המזון בכנסת. נזכיר כי חלק נכבד מהחוק מתייחס בעיקר למערכת היחסים שבין רשתות השיווק לספקים ומטרתו להוזיל מחירי המזון על ידי קביעת שורת מגבלות דוגמת הגבלת שטח המדף לספקים גדולים, איסור על תשלום בונוסים או קביעת תשלום מומלץ לצרכן ע"י הספק ועוד. לגבי נושא השקיפות וחיוב הרשתות לפרסם מחירי כל מוצר בכל סניף- הסעיף נותר בנוסח הסופי של החוק, ואנו סבורים כי מדובר על סעיף בעייתי שספק אם יוביל לתוצאה הרצויה.

ומה צפוי לנו בהמשך

החוק יוכל להיכנס לתוקף כבר בתחילת 2015, כאשר חלקים ממנו יוכלו להיכנס לתוקף עוד השנה. החוק צפוי להוביל להגדלת העלויות בטווח הקצר-בינוני בקרב הרשתות שצריכות להיערך מחדש ולהתאים עצמן להוראות החדשות. תוסיפו לזה נתונים לא מעודדים לגבי ירידה חדה בצריכה בינואר-פברואר ותקבלו שנה מאוד מאתגרת לענף המזון.

מה לעשות

כשיורד גשם כולם נרטבים, וכנראה שהחוק החדש ישנה את התנהלות הענף (לכל הפחות בטווח הקצר-בינוני).

 

 

מלאו טופס והשוו הצעות מבתי השקעות מובילים

השקעות

בנקים – דוחות כספיים, עוד רבעון טוב

מה היה לנו השבוע...

הבנקים פרסמו תוצאות כספיות בשבוע שעבר לשנת 2013 למעט בנק לאומי שיפרסם השבוע. התוצאות היו סבירות עד טובות, ובהתאם לציפיות. בנטרול ההפחתה החד פעמית של דיסקונט בבינלאומי הציגו הבנקים שפרסמו עד היום תשואה להון ממוצעת של כ-9.1% ברבעון הרביעי.

עמלות עו"ש תחת זכוכית מגדלת

מחודש אפריל ייכנס לתוקף מסלול חדש לעמלות עו"ש חדש עם מחיר מכסימלי של 10 שקלים עבור סל שירותים בסיסי שכולל פעולות מול פקיד ובערוץ ישיר. פועלים הפתיע בכך שהקדים את כולם ומתחיל ליישם כבר עתה את ההנחות שמסתכמות בעשרות אחוזים לעומת מה שהלקוחות הקמעונאיים והעסקים הקטנים משלמים כיום. מוקדם להעריך את היקף הפגיעה אך ברור שתהיה ירידה בהיקף העמלות, מעניין לראות האם הבנקים האחרים יתיישרו לפי הפועלים או שתתפתח מלחמת עמלות. להערכתנו, בשלב זה לא מדובר בנזקים מהותיים לרווחיות הבנקים.
המידע מוגש בחסות: IBI – בית השקעות

אין בפרסום זה ובכל הכלול בו משום דבר פרסומת הפרסום מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי צדדים שלישיים כלשהם בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. פרסום זה הינו חומר מקצועי מסייע בלבד ואין לראות במידע המוצג בו כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בו ולכן אין לקבל על סמך פרסום זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. פרסום זה הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין בו ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש )או למכור( את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בו, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. IBI בית השקעות, עובדיו וחברי הדירקטוריון שלו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, למאן דהוא, כתוצאה מהסתמכות על פרסום זה. בית השקעות אי.בי.אי. מחזיק וסוחר עבור לקוחותיו ועבור עצמו בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים העשויים להיות מסוקרים בפרסום זה, כולם או חלקם, והוא עשוי לפעול הן במגמת קנייה והן במגמת מכירה בכל אחד מניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים האמורים. פרסום זה הינו רכושו של IBI בית השקעות ואין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או לפרסם בכל אופן פרסום זה או חלקים ממנו ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב, של IBI בית השקעות

תמיר פישמן בית השקעות דש ניירות ערך והשקעות הדס מרכנתיל אנליסט אפסילון בית השקעות