מסלולי השקעה
כלים לחוסך

פקדון מובנה או סטרקצ'ר הינו מכשיר פיננסי (בדומה לתעודת סל) המאפשר למשקיע לגוון את ההשקעות שלו אך כאן ההבדל העיקרי הוא שהשקעה זו נעשית מבלי לסכן את קרן ההשקעה (הסכום הנומינלי שהפקיד המשקיע בפקדון).

למעשה מדובר במוצר של המערכת הבנקאית, המאפשר למשקיעים להשקיע במניות מבורסות העולם, מטבעות חוץ וכו' וליהנות מרווחים, אם יש כאלה, בעוד הם שומרים על שקט נפשי בידיעה שבמקרה הגרוע ביותר יקבלו את סכום השקעתם ההתחלתי חזרה.

השקעות: מהן ומהם אפיקי ההשקעה העיקריים?

עומד לרשותכם סכום כסף פנוי ונזיל ואתם מעוניין להנשות התשאוה על הכסף בנקום שהכסף ישכב סתם בבנק יחד עם זאת אתם מעוניינים להגן על הקרן ולא רוצים לאבד אותם, יכול להיות שפקדון מובנה הוא המוצר המתאים לסוג חסכון כזה.

פיקדון בנקאי

לאור המשבר הכלכלי שפקד את הכלכלה העולמית בשנה באחרונה. משקיעים רבים העבירו את חסכונותיהם לאפיקים בטוחים יותר. אחד האפיקים הבטוחים ביותר הוא פקדון בנקאי או בשם נוסף תוכנית חסכון. חוסכים אלה אומנם מקבלים ריבית נמוכה אבל כספם מובטח.

למידע נוסף בנושא:כדאיות השקעה בפקדונות מובנים

טופס הצעה עבור פיקדון

פיקדון
מה עדיף קרן כספית או פיקדון שקלי לשלושה חודשים מהו פקדון מובנה – סטרקצ'ר?