מסלולי השקעה
כלים למשקיע

אחזקה של יותר מנייר ערך אחד בידי משקיע. ניהול תיקי השקעות יכול לכלול מכשירים פיננסים כמו ניירות ערך, אחזקות במטבע זר, אחזקות באיגרות חוב בפיקדונות מגוונים. את התיק ההשקעות המשקיע יכול לנהל עבור עצמו, או להפקיד את ניהול כספו אצל מנהל תיקים בבית השקעות.

תפקיד מנהל תיק ובית השקעות תפקידם לבצע ניתוח צרכים מדויק של הלקוח תוך הסתכלות על סה"כ הנכסים של שלו, כמו נדל"ן חסכון פנסיוני וכו'. בהתאם לכך לבחור את טווח ההשקעה הרצויה, רמת הנזילות, כמות ואופי ההשקעה על פי מידת הסיכון. מנהל תיק ההשקעות יציג באופן מפורט את הסיכונים והתשואות שניתן לקבל מתיקים שונים של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים אחרים

מסלולי השקעה קיים מגוון רחב של מסלולי השקעה אשר משתמשים בכלים פיננסים שונים. חשוב להבין שניתן לבחור בכל מיני מסלולי השקעה בהתאם למידת הסיכון שאליה מוכן המשקיע לחשוף את כספו , קיימים תיקי השקעות אשר משקיעים 100% מהכספים במניות.

וקיימים בתיק השקעות אשר תמהיל ההשקעה במניות עומד אל אחוז קבוע מסך כל ההשקעה ואחוזים נוספים במטבע זר או באגרות חוב. לא כל תיקי ההשקעות משקיעים את כספי הלקוחות במניות, ניתן להשקיע בתיקים סולידים ולחלק את הכסף בין אגרות חוב מוסדיות וקונצרניות ובין פיקדונות שונים

מה בודקים כאשר מחפשים מנהל עבור ניהול תיקי השקעות:

מוניטין ויציבות – מומלץ לבחור בגוף מנהל ותיק שצבר נסיון רב.

שקיפות - לדעת בכל רגע כיצד מנוהל הכסף ומה התשואות. חלקת מבתי ההשקעות מפעילים מערכות מידע אישי אשר בכל רגע נתון ניתן לקבל מהם דוח מצב כספים.

נזילות – מידת נזילות הכספים המופקדים.

דמי הניהול – בתי השקעות שונים גובים דמי ניהול שונים כפונקציה של הקיף התיק ,גודלו ומשא ומתן שנערך מולם.

טופס הצעה עבור ניהול תיקי השקעות

ניהול תיקי השקעות

תשואות - מומלץ לבחון תשואות לאורך תקופה ארוכה ולא חודשים בודדים. חשוב לבחון תשואה גם בתקופת

ידע ומקצועיות – באלו אסטרטגיות ומודלים אנליסטים משתמש מנהל התיק.

ניהול תיקי השקעות למתחילים כיצד לבחור מנהל תיק השקעות בניית תיק השקעות: עקרונות יסוד