מסלולי השקעה
כלים למשקיע

כדרכם של פתגמים עתיקים, גם האמרה "אין לשים את כל הביצים בסל אחד" דוחסת לתוכה תורה שלמה, לפחות בכל הקשור לניהול תיקי השקעות. פיזור כספנו במספר אפיקי השקעה היא דרך להפחתת סיכון, כך שאם בחירה מסוימת הוכחה כשגויה לא נפסיד את כל השקעתנו.

כדי שנבחר לשים את כספנו בסיכון אנו דורשים תמורה הולמת - תוחלת תשואה גבוהה יותר. אחרת, מדוע בכלל שנבחר באפיק השקעה מסוכן? לכן, כאשר מדברים על תשואה מול סיכון קיים יחס חיובי בין הסיכון לתוחלת התשואה. דהיינו, ככל שהסיכון גדול יותר כך, בתחולת, התשואה שנשיג תהיה גבוהה יותר.

מהי תוחלת? תוחלת היא ממוצע משוקלל. ומה בינה לבין ממוצע?

ממוצע מחושב כך שההסתברות לקבל כל אחת מהתוצאות הינה זהה, כלומר ממוצע בין שני מספרים מחושב כך שההסתברות לקבל כל אחד משני המספרים היא 50%.

אך מה קורה כאשר אירוע אחד הוא בהסתברות גבוהה יותר מהשני?

כאן באה לעזרתנו התוחלת. לשם ההסבר נשתמש בדוגמה מספרית: אם יש לי 1000 ש"ח שאני משקיע במניה כלשהי אשר בהסתברות של 30% אפסיד 25% מסכום ההשקעה ובהסתברות של 70% ארוויח 30% מסכום ההשקעה, אזי תוחלת התשואה של המניה עבורי היא 13.5% על פי החישוב הבא:

30%*(-25%)*1000 + 70%*30%*1000 = (-75) + 210 = 135

לדעת מהי תוחלת התשואה על ההשקעה אינה מספיקה על מנת לאמוד את איכותה, זאת מאחר שאיננו יודעים מהו הסיכון שבו אנו מעמידים את השקעתנו. כאשר יש לנו השקעה אשר בהסתברות של 90% נפסיד את כל ההשקעה ובהסתברות של 10% נרוויח 1000% על ההשקעה, הרי שתוחלת השקעה זו היא:

טופס הצעה עבור ניהול תיקי השקעות

ניהול תיקי השקעות

90%*(-100%) + 10%*(1,000%) = 10%. יכול להישמע מפתה למשקיע סביר על פניו אך אם היה יודע שבהסתברות של 90% יפסיד את כל השקעתו האם היה בוחר בהשקעה זו? לשם אמידת תנודתיות ההשקעה וכתוצאה מכך הבנת מידת הסיכון בו נתון כספנו ישנו מושג סטטיסטי הנקרא שונות. באמצעות כלי זה נוכל לדעת עד כמה קיימת, אם בכלל, אפשרות שנסטה מהתוחלת.

בתיאור מופשט, השונות מחושבת על ידי סכימת המרחק של כל תצפית מהממוצע העלאת התוצאה בריבוע וחילוק במספר התצפיות שערכנו. תצפיות הן למעשה תוצאות בפועל של ההשקעה על סמך בדיקה עובדתית. ניתן לקבל תצפיות למשל על ידי בדיקה היסטורית של ביצועי מניה מסוימת ועל פי בדיקה זו לבדוק את השונות של המניה.

מעבר לחשיבות פיזור ההשקעה ככלי להבטיח שלא נשים את כל כספנו על סוס אחד, הרי שבאמצעות בניית תיק השקעה הכולל מספר ניירות ערך ניתן אף ליצור סינרגיה. דהינו, באמצעות בחירה נכונה של מספר ניירות ערך ניתן להתאים למשקיע תיק שתוחלת התשואה והסיכון של תיק ההשקעה כולו יהיו אטרקטיביים יותר מאשר כל נייר ערך בפני עצמו. בכך למעשה פיזור השקעה, בצורה נכונה כמובן, משיג שני יתרונות.

אם למשל נבנה תיק השקעה אשר מורכב מניירות הערך הבאים:

נייר ערך הסתברות לתשואה גבוהה תשואה גבוהה הסתברות לתשואה נמוכה תשואה נמוכה תוחלת שונות התשואה
מניה א' 50% 40% 50% 15%- 12.5% 756
מניה ב' 30% 25% 70% -1% 6.8% 142

ונחלק את כספינו באופן שווה בין מניה א' לבין מניה ב', נגיע לתשואה ושונות הבאים:

תשואת התיק: 0.5*12.5% + 0.5*6.8% = 9.65%

שונות התיק: 0.5*50%*(40%-9.65%)^2+0.5*50%*(-15%-9.65%)^2+0.5*30%*(30%-9.65%)^2+0.5*70%*(-1%-9.65%)^2 = 484

לסיכום, ניתן לראות כי באמצעות שילוב של מספר ניירות ערך בתיק השקעות אחד ניתן להתאים את תשואת התיק והשונות שלו לדרישות של כל אדם. שילוב נכון של ניירות ערך שונים, בין אם מאותו הסוג ובין אם מסוגים שונים או כל שילוב בינהם (מניות, קרנות נאמנות, מט"ח, פקדונות, אג"ח, מק"מ, קרנות גידור, סטרקצ'רים וכו') יכול לענות בצורה טובה יותר לצרכי המשקיע וכך, באופן הסתברותי, יהיה מרוצה יותר מהשקעתו.

מהו ניהול תיקי השקעות ניהול תיקי השקעות למתחילים כיצד לבחור מנהל תיק השקעות בניית תיק השקעות: עקרונות יסוד