תשואות קופות גמל
מידע נוסף

משרד האוצר באמצעות אתר גמל-נט מעניק לאזרחי המדינה כלי אובייקטיבי ומקצועי להשוות ביצועי קופות גמל ולהשוואה מול מדדים כלכליים שונים בשוק, את הפלט ניתן לקבל כמידע טבלאי או כגרפיים.

משרד האוצר השיק שורה של מדדים חדשים שאר באמצעותם נוכל לבצע השוואה ולבחור מהי קופת הגמל הטובה והמתאימה לנו ביותר. בעת ביצוע השוואה מומלץ לזכות גי קופות גמל הינם כלי חיסכון פנסיונים אשר באמצעותם אנו חוסכים לטווח ארוך מכאן שבעת ביצועה השוואה מומלץ לבצעה עבור פרקי זמן ארוכים ולא חודשים בודדים.

קופות גמל והטבות מס

טופס הצעה עבור קופות גמל

קופות גמל