סוגי ביטוח
מידע ביטוחי

15.3.11 | במהלך יולי 2010 השיקה הכללית פוליסת ביטוח בריאות סיעודי במשותף עם חברת הביטוח דקלה תחת השם סיעודי מושלם פלוס. לאחר השקת הפוליסה החדשה, ביטלה הכללית באופן חד צדדי את הפוליסה השינה והעבירה אוטומטית את כל הוראות הקבע של המבוטחים לטובת הביטוח החדש. מדובר בעברה חמורה על החוק ועל כללי האתיקה וזאת כיוון שהמהלך נעשה ללא הסכמת המבוטח ומבלי לידע אותו.

יש לציין כי הפרמיה (דמי ביטוח) עבור הפוליסה החדשה יקרה במאות אחוזים מהפוליסה הקודמת. הגדילה הכללית לעשות כאשר בחוברת מידע ששלחה למבוטחיה הוצגו הכיסויים השונים שיעמדו לרשות המבוטחים בעתיד, בעוד הקופה יודעת שאין אמת בדבר ושהפוליסה עתידה להתחלף.

העניין החמור נמצא בבדיקה של משרד מבקר המדינה בזמן שהמפקח על הביטוח לא מחה על התנהלות הקופה ולא ביקש להגן על האינטרסים של מבוטחיה. לאחרונה יש נסיונות לכלול את הביטוח הסיעודי בסל הבריאות ואף הוגשה הצעת חוק בעניין, אך זו זקוקה להתעוררות ציבורית בכדי לעבור.

טופס הצעה עבור ביטוח בריאות

ביטוח בריאות
הכללית תעניק משקפיים במתנה לילדים קופות החולים מטעות את הציבור מאוחדת מונעת ממבוטחיה תרופות הנמצאות בסל כלל משווקת ביטוח בריאות חדש