סוגי ביטוח
מידע ביטוחי

15.3.11 | בדו"ח חדש שהוזמן ע"י ארגון אמון הציבור עולה כי חברות הביטוח וקופות החולים משווקות פוליסות ביטוח בריאות תוך הטעיית הציבור והסתרת מידע. רופאים בכירים מתריעים בדו"ח כי יש להגביר את השקיפות בפרסומים ולמנוע הטעייה מתמשכת של הציבור.

בדו"ח מפרטים פרסומים של תנאי הביטוח שמתעתעים במבוטחים, לדוגמה: החזר כספי עבור שבוע ימי הבראה בעקבות ניתוח הוצג כהטבה בעוד שהחזר כספי עבור חמידה ימים כלול מראש בסל הבריאות הציבורי. שירותים נוספים ניתנים רק במרכז הארץ, וזאת מבלי שמבוטחים מהפריפריה ידעו שעליהם להרחיק מביתם בכדי לקבל טיפול רפואי - ואם זה לא מספיק גרוע - חלק מקופות החולים מפרסמות את גובה ההחזרים באחוזים בכדי להקשות עוד יותר על המבוטחים המבקשים לערוך השוואה.

טופס הצעה עבור ביטוח בריאות

ביטוח בריאות
הכללית תעניק משקפיים במתנה לילדים ביטוח סיעודי - הכללית עושקת את מבוטחיה מאוחדת מונעת ממבוטחיה תרופות הנמצאות בסל כלל משווקת ביטוח בריאות חדש