סוגי ביטוח
מידע ביטוחי

15.3.11 | מאוחדת מונעת ממבוטחיה תרופות הנמצאות בסל הבריאות בניסיון לחסוך כסף, כך לפי משרד הבריאות. הנהלת משרד הבריאות קבעה כי קופת חולים מאוחדת מונעת ביודעין תרופות הכלולות בסל הבריאות ומסכנת בכך את בריאות המבוטחים - כל זאת בניסיון לחסוך כסף על גב הציבור.

לפי ממצאי הבדיקה, קופת חולים מאוחדת פוגעת בחולי סרטן, חולי מחלות מערכת העיכול, מחלות נוירולוגיות ומחלות פרקים באופן שיטתי באמצעות מנגון לאישור תרופות שדרש הצגת אישורים חוזרים, הצדרת קבלת טיפול מצד המבוטחים, עיקוב במתן תרופות למחלות כרוניות הנמצאות בסל הבריאות במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי.

ממצאי משרד הבריאות גובשו במהלך בדיקה פנימית שנערכה בחודשים האחרונים ואשר חשפה מדיניות עיקובים והתנהלות לקויה שפגעה במבוטחים הן כלכלית והן בריאותית. שורת הממצאים מתווספת לחשיפת גל שחיתויות בצמרת הנהלת מאוחדת אשר נחקרה ע"י מבקר המדינה והמשטרה.

טופס הצעה עבור ביטוח בריאות

ביטוח בריאות
הכללית תעניק משקפיים במתנה לילדים ביטוח סיעודי - הכללית עושקת את מבוטחיה קופות החולים מטעות את הציבור כלל משווקת ביטוח בריאות חדש