סוגי ביטוח
מידע ביטוחי

17.3.11 | מדינת ישראל אינה ערוכה לרעידת אדמה, כך עולה מדיוני ועדת המשנה לענייני ביטוח. מסמכי הוועדה חושפים כי נכסי משרד הביטחון אינם מבוטחים וכי 45% מכלל הדירות בארץ אינן מבוטחות בפוליסת ביטוח דירה. בנוסף עולה כי הקרן להתמודדות עם רעידות אדמה בחסות המדינה ריקה, למרות שהיא אמורה לספק פתרונות ומענה עבור הנזקים והמצוקה הראשונית.

חברת החשמל ומקורות מבוטחות באופן חלקי בלבד כיוון שהפוליסה אינה מכסה את השוווי המלא של המערכות. כמו כן עולה כי ברשויות המקומיות נפוצה בעיית חוסר ביטוח בעיקר ברשויות עניות הנמצאות בסיכון גבוה להיפגע מרעש אדמה - דוגמת צפת ובית שאן. בדו"ח הועדה נכתב כי המדינה אינה מעריכה כראוי תחזויות שונות בדבר רעישות אדמה וכי היא אינה ערוכה מספיק מבחינה כלכלית ופיננסית.

במקרה של רעידת אדמה, מעריכים כי חברות הביטוח יוכלו לעמוד בנזק כולל של 10 מיליארד דולר - אך כיוון שהן משקיעות חלק ארי מנכסיהן בשוק ההון הישראלי הן חשופות יותר במקרה של אסון מסוג זה.

ועדת המשנה לענייני ביטוח ממליצה לבחון אפשרות החלת ביטוח דירה חובה על כל בעלי הדירות בארץ. פוליסת ביטוח דירה חובה הינה פוליסה בסיסית המספקת הגנה אך ורק במקרה של רעידת אדמה והיא אינה מעניקב כיסוי עבור תכולת הדירה או מבנה הנכס במקרים של גניבה, שריפה וכדומה.

AIG מציעה פוליסת ביטוח דירה בתעריף יומי

טופס הצעה עבור ביטוח דירה

ביטוח דירה