סוגי ביטוח
מידע ביטוחי

בשנת 2009, נקבע חוק אשר ביקש להקל על בעלי המכוניות ולחלק את "מרכיב העמסה", חלק בביטוח הרכב שמכסה עבור כלל הנפגעים בסביבת התאונה – הולכיי רגל, רוכבי אופניים וכלים דו גלגליים ממונעים ללא ביטוח, בין בעלי המכונית לבעלי האופנועים. מאז ועד היום סעיעף זה הינו חלק בתוך ביטוח חובה לאופנוע, ביטוח שבלעדיו לא יכולו לרכב על הכביש.

הוספת סעיף זה לפוליסת החובה של ביטוח אופנוע וביטוח קטנוע, העלתה באופן ניכר את עלותו של הביטוח, כך שכיום העלות השנתית מגיעה כמעט למחירו של כלי הרכב עצמו.

אופנוע וקטנוע, הינם כלים שימושיים מאוד, חסכונים בדלק, מקלים על עומסי התנועה ולא מעמיסים על בעיית החניה.נוסף על כך, מדובר בכלים נוחים וזולים, המתאימים מאוד לצעירים ולסטודנטים. אך ייקור ביטוח החובה על כלים אלו בשנים האחרונות מהווה בעיה ברכישתם.

חברת הכנסת פאניה קירשנבאום, מישראל ביתנו, העבירה את "חוק האופנועים" בהצבעה ראשונה. חוק המבקש להקל על רוכבי האופנועים ולכלול את חלקם במרכיב העמסה, על ביטוחם של בעלי הרכבים. משמעות חוק זה הינה כי בעלי הרכבים ישלמו כ230 שקלים בשנה עבור מרכיב העמסה, ואילו עלותו של ביטוח אופנועים תרד באופן משמעותי.

פטור לבעלי רישיון רכב מתיאוריה לרכב דו גלגלי חוק האופנועים

טופס הצעה עבור ביטוח אופנוע

ביטוח אופנוע