סוגי הלוואות
כלים נוספים

אם אתם זקוקים לכסף לאחר פיטורים מעבודה ולצורך כך אתם עומדים לפדות את קופות הגמל, חישבו וחשבו שוב. פדיון קופת גמל כרוך בתשלום מס בגובה של 25%-30% ולכן מאוד לא כדאי. אם אתם זקוקים לכסף באופן מידיי עד למציאת מקום עבודה חדש מומלץ לבדוק אפשרות לקבל הלוואה מהחברה המנהלת את קופת הגמל זו הלוואה מהירה ונוחה.

איך זה מבוצע?

סכום הכסף שעומד לרשותכם בקופת הגמל מהווה בטחה לקבלת לפדיות ההלוואה וכלל ניתן לקבל הלוואה עד לסכום של 90% מהקרן. מאחר שזו הלוואה מאוד בטוחה עבור הגוף המלווה הריבית עבור הלווה זו הינה תחרותית ביחס לשוק ותהליך לקבל הכסף הינו מהיר. התהליך תקף גם לקרן פנסיה וגם לקרן השתלמות.

ההלוואה ניתנת כנגד חלקו של העובד בקרן ולא חלקו של המעסיק במידה והמעסיק מורשה לקחת את הכסף חזרה.לדוגמה פיצויי פיטורים, במידה ואינם אוטומטית מועברים לעובד כנגדם לא ניתן לקבל הלוואה. לסיכום לפני שאתם עומדים לפדות קופת גמל ולשם מס הכנסה בדקו את האפשרות לקבל הלוואה.

הלוואה מחברת ביטוח מהי הלוואה באמצעות כרטיסי אשראי

טופס הצעה עבור הלוואות

הלוואות