כלים
כלים למשקיע

שוק ההון הינו שוק של ניירות ערך. קיומו של שוק זה מאפשר ביצוע עסקאות בניירות ערך שונים כגון מניות, אגרות חוב ואופציות. לולא קיומו של שוק זה היו מתקשות חברות ציבוריות וממשלות לגייס כספים מהציבור לצורך מימון פעילותן.

לצורך תפעולו השוטף של השוק קיימים מגוון גופים הנכללים אף הם בהגדרה זו שוק ההון. בין גופים אלו נמצאים הבנקים, בתי ההשקעות, קופות הגמל, חברי הבורסה ועוד. מירב הפעילות הפיננסית הקשורה בשוק ההון מתבצעת בבורסה לניירות ערך. מאחר שהפעילות הפיננסית בשוק ההון הינה ענפה ורחבה, ישנם תחומים מסוימים בהם הפעילות הפיננסית נעשית מחוץ לבורסה לניירות ערך.

שוק ההון הנו תחום פעילות שוקק המושך אליו מתעניינים רבים בין אם מתוך סקרנות ומסחר כתחביב ובים אם לצורך קריירה מקצועית. בישראל פועלות מכללות רבות המציעות מגוון מסלולים עבור לימודי שוק ההון בתחומים אלו, כגון : מבוא להשקעות בשוק ההון, מסחר באופציות מעו"ף, מסחר במניות, מסחר במטבע חוץ, השקעה באגרות חוב ועוד. נרחיב בקצרה על תחומים אלו :

מבוא להשקעות בשוק ההון

קורס מבוא להשקעות בשוק ההון, הינו הקורס הבסיסי והמקיף ביותר. בקורס נסקרים כלל האפיקים הפיננסים הקיימים בשוק ההון. בדרך כלל, התחומים הנלמדים בקורס זה הינם : שיטות מסחר, פקודות מסחר שונות, זמני מסחר ברחבי העולם, ניתוח דוחות פיננסיים וידע כללי על שוק ההון הישראלי ועולמי כאחד. מטרת הקורס היא להקנות ידע תיאורטי ומעשי בתחומים נוספים כגון : אגרות חוב, מטבע חוץ, קרנות נאמנות, תעודות סל, שיטות ניתוח טכני שונות, מניות ואופציות מעו"ף ועד לבנייה וניהול תיק השקעות עצמאי.

מסחר באופציות מעו"ף

קורס זה נותן ידע פרקטי, מקצועי ומקיף בתחום המסחר באופציות מעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסיים) בשוק הישראלי .לימודי הקורס כוללים אסטרטגיות מסחר שונות, שיטות שימוש בנכסים מסוגים שונים, מודלים כלכליים עדכניים ושימושיים, קרנות גידור, שיטות מינוף ועוד.

טופס הצעה עבור לימודי שוק ההון

לימודי שוק ההון

הקורס מקנה בנוסף ידע מקצועי בכל הקשור לניתוחי שוק שונים, ניתוח שווי פקיעת אופציה, שחיקת אופציה, ניתוח שווי בטחונות, ניהול פוזיציות פתוחות וכדומה.

מסחר במניות

קורס מסחר במניות מקנה היכרות מעמיקה עם שוק המניות בארץ ובעולם. בקורס נלמדות שיטות מסחר רבות ומגוונות אשר נמצאות כיום בשימוש בבורסות ברחבי העולם. הקורס מעניק לסטודנט כלים מעשיים למסחר במניות וניהול תיק ההשקעות הפרטי שלו. נושאים נוספים הנלמדים בקורס זה הינם: קנייה ומכירת מניות, מדדי מניות שונים בבורסות הבינלאומיות, אפיקים מנייתיים שונים ועוד.

מסחר במט"ח

המסחר במט"ח (מטבע חוץ) הינו מסחר דינאמי ביותר, הנתון לשינויים קיצוניים בכל רגע נתון. מטרת קורס הינה להקנות לסטודנט את כל הידע והכלים הדרושים על מנת לסחור באופן פעיל בשוק המט"ח. התכנים העיקריים הנלמדים בקורס כוללים: הכרת שוק המט"ח ודרכי פעולתו, עבודה עם צמדי המטבעות השונים, כללי מינוף, ניתוחים גרפיים, שימוש באינדיקאטורים שונים ומגוונים במטרה לחזות מגמות ועוד.

השקעה באגרות חוב

בשוק ההון הישראלי ניתן למצוא מגוון רב של אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות הנסחרות על בסיס יומי. תחום איגרות החוב הינו מגוון ביותר, על כן נדרש ידע רב לפני שמתחילים לעסוק בו. קורס זה מקנה ידע תיאורטי ויישומי בכל הקשור לשוקי אגרות החוב בארץ ובחו"ל. בקורס נלמדים סוגי אגרות החוב השונות, דרכי השקעה שונות, הנפקות, דירוג חברות, תשואות, תזרימים. הערכת שווי מסוגים שונים, בניית תיקי השקעות ועוד.

לסיכום, מכללות רבות ברחבי הארץ מציעות קורסים שונים ומגוונים בתחום שוק ההון. במידה שברצונך בהיכרות כללית עם שוק ההון מומלץ להתחיל בקורסי המבוא המקנים היכרות כללית עם שוק ההון ולאחר מכן לבחור להתמקד בנושא ספציפי יותר. בנוסף, לאור שפע המכללות והקורסים שהן מציעות, השוואה בין מכללות ללימודי שוק ההון על פי שם הקורס בלבד אינה מספקת. בדקו את החומר הנלמד, מספר השעות ללימוד, המרצים, איכות הכיתות ועזרי הלימוד בטרם תקבלו את ההחלטה. שיהיה בהצלחה! הבהרה: תיאור הקורסים המובא לעיל הנו דוגמא בלבד ותכני הקורסים המועברים בכל מכללה ומכללה נתון לשיקול דעתם הבלעדי ועשוי להשתנות בהתאם לרצונם.

מהם לימודי שוק ההון