כלים לחוסך

חסכון פנסיוני הינו חסכון לטווח ארוך, חסכון אשר נועד לשמש את החוסך כאשר יגיע לגיל הפרישה. חסכון פנסיוני הינו החיסכון החשוב ביותר מכיוון שחסכון זה מגן על החוסך ומשפחתו במקרים של אובדן כושר עבודה, נכות או פטירה. החיסכון הפנסיוני מתבצע באמצעות מוצרי חסכון פנסיוניים, מוצרים אשר אושרו ע"י משרד האוצר ומותאמים במיוחד לחסכונות לטווח ארוך במיוחד.

חיסכון פנסיוני מאופיין בהטבות מס אשר חסכונות אחרים אינם מקנים לחוסך. בנוסף, על החיסכון הפנסיוני מוטלות הגבלות הנוגעות למועד המשיכה מהחיסכון עצמו והסכום הניתן למשיכה. נרחיב בקצרה על ארבעת החסכונות הפנסיוניים העיקריים המוצעים כיום :

קרן פנסיה

קרן פנסיה הינה אמצעי חיסכון המאופיין במבנה שיתופי, מבנה אשר מכיל את החסכונות של כל המצטרפים לקרן מסוימת בקופה משותפת אחת. הקצבה החודשית אשר תשולם לחוסך בעת הצורף, תתקבל מקרן משותפת זו. עובדה זו משפיעה על החיסכון האישי של כל חוסך וחוסך מכיוון שבעיתות בהן מתבצע שימוש רב מהחזוי בכספי הקרן, נוצר צורך לצמצם את החיסכון האישי של העמיתים בקרן, מאידך, בתקופות בהן מתבצעות משיכות מעטות אשר נמוכות מהתחזית, העמיתים בקרן נהנים מגידול בחסכונם האישי.

קרן פנסיה מכילה שני מרכיבים עיקריים, חיסכון לימי הפרישה (גבר – גיל 67, אישה – גיל 64) וביטוח למקרים של אובדן כושר עבודה או פטירה. רק במקרים אלו ניתן יהיה למשוך את הכספים ניתן יהיה למשוך את כספי הקרן. באפשרותו של שכיר, בשיתוף עם מעסיקו, להפקיד עד 20.5% מהשכר החודשי של השכיר. תקרת ההפקדה החודשית עבור עצמאי הינה 16% בלבד. משיכת הכספים מהקרן מתבצעת בדרך של קצבה חודשית בלבד, לא ניתן למשוך את כל כספי החיסכון במשיכה אחת.

בחר אפיק חיסכון פנסיוני

קופות גמל
קרן השתלמות
קרן פנסיה
חיסכון פנסיוני

קופות גמל

קופות גמל הינן תוכניות חיסכון לזמן ארוך. קופת הגמל הינה אישית ומכילה כספים אשר הופקדו ע"י החוסך בלבד. המאפיין העיקרי בקופות גמל הינו שהינן מחויבות להשקיע 50% מנכסי הקרן באגרות חוב ממשלתיות, נתון זה מפחית את רמת הסיכון בקרן. בנוסף, דמי הניהול המרביים המותרים לגבייה עבור ניהול הקרן הם 2% בלבד. באפשרותו של שכיר להפקיד עד 7% מהשכר החודשי לקרן הפנסיה, מעסיקו יוכל להפקיד עד 7.5% ממשכורת העובד לאותה קרן פנסיה, נוסיף ונאמר שהפקדת המעביד פטורה ממס. תקרת ההפקדה עבור עצמאי הינה 11% בלבד. הטבות המס הניתנות בקופות הגמל הינן שונות ומגוונות ותלויות בעיקר במועדי ההפקדות והמשיכות של כספים מקרן הפנסיה עצמה. בכדי ליהנות מהטבת מס בעת משיכת הכספים מהקרן, על החוסך למשוך את כספי החיסכון לאחר גיל 60 בלבד, הכספים ניתנים בצורה של תשלום חודשי קבוע או לחלופין כסכום חד פעמי.

קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה קופת גמל המיועדת לחיסכון או להשתלמות מקצועית עבור שכירים, עצמאיים, חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים. יתרון קרן ההשתלמות הינה הטבת פטור ממס רווחי הון ועל רווחי הקרן עצמה. השכיר ראשי לבחור את קרן ההשתלמות בה יופקד כספו. באפשרותו של שכיר להפקיד עד 2.5% משכרו לקרן ההשתלמות, מעסיקו יכול להפקיד עד 7.5% משכר העובד, עד לתקרה הקבועה בחוק. תקרת ההפקדה החודשית עבור עצמאי הינה 7% ועד לתקרה הקבועה בחוק. את כספי הקרן ניתן למשוך לאחר 3 שנים, אך זאת בתנאי שהסכום הנמשך מיועד להשתלמות מקצועית. ניתן למשוך את כספי הקרן לאחר 6 שנים ללא תנאים מגבילים.

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הינו שילוב של חיסכון לגיל הפרישה וביטוח חיים למקרה של אובדן כושר עבודה ופטירה. ביטוח מנהלים מוגדר כקופת ביטוח לשכירים המאושרת ע"י המדינה. באפשרותו של שכיר להפקיד עד 7% משכרו, מעסיקו יכול להפקיד עד 7.5% ע"ח תגמולים ועד 8.33% על חשבון פיצויים עתידיים. ביטוח המנהלים מנוהל ע"י חברות ביטוח וקרנות השקעות שונות ומגוונות. תקרת העמלה עבור דמי הניהול הינם 1% עבור כל חודש. בעת משיכת הכספים מהקרן נהנה החוסך מהטבת פטור ממס בגובה 35% מגובה הקצבה. את הכספים הנצברים בקופת ביטוח המנהלים ניתן למשוך לאחר גיל הפרישה או במקרה של אובדן כושר עבודה ופטירה. כספי החיסכון ניתנים בצורה של תשלום חודשי קבוע או לחלופין כסכום חד פעמי.

הביטוח הסיעודי והייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי מרכיבים מרכזיים בייעוץ פנסיוני מה לעשות לפני ואחרי רילוקיישן