כלים לחוסך

אקדים ואומר כי במרבית הייעוצים הפנסיוניים הנערכים בישראל ע"י יועצים פנסיוניים מוכשרים אין התייחסות לנושאים ביטוחיים אישיים במסגרת ביטוחי "פרט" (שאינם בביטוח הפנסיוני של הלקוח) ואים מהווים חלק מהפרשותיו שלו ושל מעסיקיו לחיסכון הפנסיוני.

הגשת חוות דעת שכזו, לעניות דעתי אינה עולה בקנה אחד עם כוונתו של המחוקק בחוק פיקוח על שירותים פיננסיים 2005 בנושא ייעוץ פנסיוני. עפ"י החוק חשוב להביא בחשבון את כל מעגל חייו הכלכלי של המיועץ / מבוטח וכל אלמנט העשוי להשפיע על מסקנות חוות הדעת.

בין האלמנטים החשובים שאינם נלקחים בחשבון בדר"כ אנו מוצאים בדר"כ אי-התייחסות לכיסויים הקיימים או חסרים בנושאי ביטוח סיעודי אשר ביניהם לבין ביטוח פנסיוני וביניהם לבין עצמם קיימים יחסי גומלין הראויים לבדיקה טרם הגשת ייעוץ פנסיוני בלתי תלוי מקצועי. להלן נקודות להתייחסות בנושאים אלה:

מהו מצב סיעודי ?

כיסוי למקרה סיעוד אינו רלוונטי רק לגיל מבוגר כמקובל לחשוב בטעות. ההסתברות למצב סיעודי אומנם עולה עם הגיל, אבל סיעוד זה לא עניין של גיל אלא של חוסר תפקוד ברמה מסוימת כלומר אי יכולת לבצע מספר פעולות כגון 1. לקום ולשכב 2. להתלבש ולהתפשט 3. להתרחץ 4. לאכול ולשתות 5. להיות נייד 6. לשלוט על הסוגרים .

המשמעות של מצב סיעודי

מקרה סיעוד גורם לנו מבחינה כלכלית לשני דברים:
1. אם האדם עדיין משתכר, אז לעיתים זה גורם לאובדן ההשתכרות שלו. יוצר חוסר הכנסה לבית.
2. הגדלת ההוצאות בבית לצורך הטיפול באדם הסיעודי.
עלות טיפול באדם סיעודי היא לא פחותה מ 8,000 שקל בחודש, אם הוא בבית, ולא זקוק לפיליפינית למשך 24 שעות ביממה במשך 7 ימים בשבוע. אם נזקקים למוסד סיעודי, אז זה יכול לקפוץ ל 17 אלף שקל, ואם רוצים גם הידור של רמת 5 כוכבים, אז זה גם יכול להגיע ל 40 אלף שקל בחודש. בכל מקרה ברור לנו שמדובר בסכומים גבוהים מאוד, שלאורך השנים מאוד קשה לנו להתמודד איתם.

בחר אפיק חיסכון פנסיוני

קופות גמל
קרן השתלמות
קרן פנסיה
חיסכון פנסיוני

מה מקבלים מהמדינה?

בכדי בכלל לקבל משהו מהמדינה צריך לעמוד בשלושה תנאים עיקריים:
1. מבחן הגיל – רק לאחר גיל פרישה (67 גבר 62 אישה). ברור לנו שסיעודי ניתן להפוך בכל גיל.
2. מבחן ההכנסה – עד לרמת השכר הממוצע במשק מקבלים גמלה מלאה (שתכף נראה מהי), ומעבר לזה רק 50% גמלה.
3. מבחן הזכאות – לפי החוק "הוא נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות יום יומיות" מדובר במבחן שבאמת רק מי נמצא במצב סיעודי מאוד קשה עובר אותו.
מהי אותה גמלה שנקבל (אם בכלל נקבל)? • אם מדובר בסיעודי השוהה בביתו – ביטוח לאומי מעניק עזרה של מטפל שיגיע לביתו לשעות שבועיות אחדות • אם מדובר בסיעודי השוהה במוסד – משרד הבריאות מסייע רק חלקית במימון במוסד שיש עימו הסכם גם מבחינת קופות החולים והשב"ן – אין לזה מענה אמיתי ברוב המקרים פרט לפרוספקטים צבעוניים.

העולם הפרטי

את המענה האיכותי ניתן לקבל כיום רק בעולם הביטוחים הפרטיים. תפקיד היועץ הפנסיוני הינו לבחון עבור כל אחד מבני המשפחה לא רק באיזו חברת ביטוח הוא יקבל את הכיסוי האיכותי ביותר ובמחיר הטוב ביותר (מבחינת המין והגיל), אלא גם על סכום הכיסוי הדרוש והשפעת קיום או אי-קיום וסכום הביטוח הקיים בביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוחים פנסיונים וביטוחי פרט. החישוב מורכב. אמרנו שכשאשר אדם הופך לסיעודי, הוא אולי לא משתכר יותר, ואז זה לא רק ההוצאה אלא גם אובדן הכנסה שצריך להוסיף, אם יש לו אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח פנסיוני או פרטי צריך להחסיר את זה מהחישוב. בחברות ייעוץ פנסיוני מובילות עורכים סימולציות בכדי לדעת כמה ביטוח סיעודי מומלץ לכל אחד מבני המשפחה לרכוש, בכדי שיוכל בעת הצורך לשלם עבור הוצאות לביטוח סיעודי.
אך לא רוצים לעבוד בעיסוק שונה שהינו מתאים להכשרתכם וכישרונכם?

ברור שגוף ייעוץ בעל רישיון תאגיד – ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, שרישיונו מותנה באי-קבלת שום עמלות הפצה או זיקה (הרישיון כולל מכתב נילווה כאמור) הינם תנאי ראשון לקבלת ייעוץ אובייקטיבי ולא מוטה. אך זה לא מספיק! שאלות אלה ואחרות הינן מרכיב חיוני במהלך הכנת חוות-דעת ייעוץ פנסיוני מקצועי ואובייקטיבי ולכן ראוי בחירת גוף ייעוץ לקחת בחשבון את הכלים, היועצים ומערכות מחשוב העומדים לרשות אותו גוף.

ראיון אישי משפחתי מקיף וממחושב הכולל הסברים ושאלות בתחומי חייו של לקוח הייעוץ הפנסיוני הינו חלק עיקרי ובלתי ניתן לבידוד במהלך ייעוץ שמטרתו נטרול הפסדי כספים בתשלומים לחברות ביטוח ופנסיה ויצירת שקט נפשי אמיתי לתקפות ביטחון משפחתי בכל גיל.

הערה חשובה: סוכן ומשווק ביטוח פנסיוני אינו עוסק בייעוץ פנסיוני ואפילו שימוש במילה "ייעוץ" אסורה עליו עפ"י חוק ובגין עבירה זו עלול להיענש במאסר ובקנס! עקב אי- מודעות בנושא החקיקה, הציבור אינו מודע לעבירה ואינו מדווח למפקח על הביטוח במשרד האוצר.

הסוכנים הינם תמיד שלוחי חברות הביטוח, גמולם משולם מהחברות הללו והולך וגדל ככל שהעסקה טובה יותר לשולחיהם, לכן נמצאים תמיד בניגוד אינטרסים לקוח.
היזהרו ובקשו לראות רישיון יועץ פנסיוני כשחבר או יחיד מציגים עצמם כנותני שירות ייעוץ.

נכתב ע"י
דניאל טל –מנכל "פורשור מומחים"
מרכיבים מרכזיים בייעוץ פנסיוני סוכן / משווק / יועץ. מי אלו? מה לעשות לפני ואחרי רילוקיישן מה לעשות לפני ואחרי רילוקיישן