סוגי ביטוח
מידע נוסף

אין אנו חייבים לרכוש ביטוח משכנתא בסניף הבנק בו לוקחים משכנתא. גם לקוחות אשר עושים זאת מתוך בחירה הינם קונים את הפוליסה מהבנק, הפוליסה הינה של חברת ביטוח הרכישה נעשית באמצעות הבנק שפועל כסוכן ביטוח.

הפוליסה אשר נמכרת בסניף הבנק הינה פוליסה קולקטיבית שבה העלות אינה נקבעת בהתאם לגיל או למצב הבריאותי אלא רק על פי גובה המשכנתא ועלות הבניה. רכישת ביטוח משכנתא בבנק אינה חובה מאז הרפורמה בתחום אשר נכנסה לתוקף בשנת 1998, עד אז הייתה חובה לרכוש את פוליסת ביטוח למשכנתא באמצעות הבנק במסגרת קולקטיב.

היום ניתן לרכוש ביטוח משכנתא בכל אחת מחברות הביטוח המסורתיות באמצעות סוכן ביטוח או באמצעות חברת ביטוח ישיר - כאן הפוליסה נעשית באמצעות הצהרה טלפונית של המבוטח אודות מצב בריאותו. ריבוי המבטחים יצרה שוק חופשי ובעקבותיו ירידת מחירים ושיפור בפוליסות. המחיר הינו גורם משמעותי ברכישת ביטוח משכנתא מאחר והלקוחות חשים כי הם לא המוטב בפוליסה ולכן השירות או טיב הפוליסה אינו רלוונטי.

ביטוח משכנתאות לבעלי נכות מהו ביטוח משכנתא

טופס הצעה עבור ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא