סוגי ביטוח
מידע נוסף

את הנכס שרכשתם הנכם מתבקשים לבטח בביטוח משכנתא. מדובר בפוליסה הדומה לפוליסת ביטוח חיים, אשר מטרתה להבטיח תשלום ההחזרים וההתחייבויות לבנק ממנו לוויתם את כספי המשכנתא. במעמד זה, מתבקש כל לקוח לחתום על הצהרת בריאות, על מנת לאמוד את גובה הסיכון שנוטלת על עצמה החברה המבטחת, וגביית הפרמיה בהתאם.
האידאל של חברות הביטוח הוא מבוטח בריא וצעיר, שיכול להשתכר למחייתו לאורך זמן, אינו מעשן, ואף עוסק בפעילות גופנית ומנהל אורח חיים נכון, כך שיוכל להחזיר את תשלומי ההלוואה, גם אם בחר לפרוש אותם על פני שנים רבות.
במקרה של ביטוח משכנתא לנכה, הרי שמדובר בפרמיה המחושבת בצורה שונה, ובמצב של בעיה רפואית קשה, ישנן חברות ביטוח שאף יסרבו לבטח, ומכאן גם הקושי למשכן את הנכס מול הבנק, היות וביטוח משכנתא הוא תנאי בל יעבור להרשאת משכנתא.
על כן נכה, או מי שמצבו הרפואי אינו מאפשר הליך של חיתום רגיל מצד חברות הביטוח יכול לרכוש ביטוח משכנתא המיועד לנכים, שהוא למעשה ביטוח חיים ללא חיתום וללא צורך בחתימה על הצהרת בריאות ושאלון רפואי. יצוין כי מדובר בפוליסה שעלותה גבוהה באופן משמעותי מביטוח משכנתא "רגיל". זאת ועוד, הפוליסה אינה מהווה כיסוי במידה והמבוטח נפטר בעקבות מחלה במשך שלוש שנים מיום הצטרפותו לביטוח, וכוללת כיסוי אך ורק מפני מוות כתוצאה מתאונות.
מגבלה נוספת החלה על ביטוח משכנתא לבעלי נכות הנה שתקרת הסכום בפוליסה לא תעלה על 850 אלף ש"ח, ומסתיימת עם הגיעו של המבוטח לגיל 70.

לסיכום, ביטוח משכנתא לבעלי נכות עשוי להוות פתרון לכל מי שאינו יכול לעבור חיתום מפאת מגבלה רפואית, או למי שאינו רואה לנכון למלא הצהרת בריאות, מאחר שחברות ביטוח רבות לעתים מתכחשות להתחייבויותהן כלפי המבוטח, על סמך אי מילוי, או מילוי בלתי מדויק של השאלון הרפואי.

האם חייבים לרכוש ביטוח משכנתא בבנק בו לוקחים משכנתא איך לבחור ביטוח משכנתא ומה זה מכסה לנו?

טופס הצעה עבור ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא