כלי משכנתא
כלים נוספים

נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, בשיתוף עם רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים בישראל, החליטו להקשיח את התנאים ללקיחת משכנתא כמאמץ להילחם במחירי הנדל"ן. הקשחה זו הגיעה כתגובה לבועת הנדל"ן (עלייה של יותר מ 20% במחירי הדירות) אשר מתפתחת בשנה האחרונה בישראל. מטרתה של הוראה זו הינה לצמצם את היקף נטילת המשכנתאות בקרב הציבור במדינת ישראל. היעד הסופי של בנק ישראל הינו להנמיך בצורה משמעותית את הביקוש לדירות ובכך, למתן את העלייה המתגברת במחירי הדירות.

משכנתא הינה הלוואה בסכום גדול, אשר ניתנת בדרך כלל לקניית בית או דירה. משכנתא, בשונה מהלוואה רגילה, ניתנת להחזרה על פני שנים רבות (בדרך כלל בין 10 ל 30 שנה). הקשחת תנאים אלו פירושה שינוי ועדכון הנהלים אשר לפיהם פועלים הבנקים המציעים משכנתאות בישראל.

הוראת המשכנתא החדשה, אשר נכנסה לתוקף החל מ 26.10.10 מחייבת את הבנקים בישראל להחזיק הון בשיעור של 100% מגובה המשכנתא אותה נותן והעומדת בכל הקריטריונים שיפורטו להלן, וזאת בניגוד לשיעור של 35% או 75% אשר חויבו להחזיק עד תיקונה של ההוראה החדשה. ההוראה החדשה אינה נוגעת לכל סוגי המשכנתאות, אלא מתמקדת במשכנתאות העומדות בכל ארבעת הקריטריונים הבאים בלבד:

- סכום ההלוואה (המשכנתא) גדול מ 800,000 ש"ח.
- המשכנתא מהווה סכום אשר שיעורו גדול מ 60% מערך הנכס עבורו ניתנה (היחס שבין החוב לשווי הנכס).
- מעל 25% משיעור הסכום המשכנתא אשר ניתנה, הינו באפיק צמוד מדד בריבית משתנה (אפיק צמוד מדד בריבית משתנה הינו אפיק המציע ריבית החשופה לשינויי הריבית במשק ואשר הקרן והריבית צמודים למדד).
- המשכנתא ניתנה ללא הטבת זכאות של משרד הבינוי והשיכון (הטבת זכאות הינה הטבה אשר משרד הבינוי והשיכון מציע למגזרים שונים ע"פ שיקולים מסוימים. בדרך כלל ניתנת ההטבה לזוגות צעירים, עולים חדשים, מחוסרי דיור, רווקים מעל גיל 30 ועוד).

ההוראה החדשה תחול עבור משכנתאות אשר ניתנו החל מ 26.10.10 והינן עומדות בכל הקריטריונים הנ"ל בלבד. נכון למועד זה, אחוז המשכנתאות העומדות בארבעת הקריטריונים הנזכרים לעיל הינו כ 15% עד 20% מכלל המשכנתאות הניתנות במדינת ישראל על ידי הבנקים המסחריים. בפועל, הוראה זו תגרום לבנקים להעלות את אחוז הריבית הממוצעת על משכנתאות ב 0.5%. אחוז הריבית הינו אחוז התוספת השנתית אשר מתווספת לסכום הכולל הנותר לתשלום קרן המשכנתא, עד לפדיונה המלא של המשכנתא.

טופס הצעה עבור משכנתא

משכנתא

בנק ישראל רוצה למנוע את התעצמות הביקוש למשכנתאות בריבית משתנה, שכן אחוז הריבית במשק לא יישאר נמוך לנצח (נכון למועד זה, אחוז הריבית למשכנתאות הינו 2%). כאשר הריבית תעלה, יתקלו לווי המשכנתאות בקושי, עקב העובדה שתשלום ההחזר החודשי אותו הם משלמים בכל חודש, יגדל משמעותית. הוראה חדשה זו של בנק ישראל נועדה לטפל בציבור אשר רוכש משכנתאות למטרת קניה של נכס במימון גבוה. פרט אשר מעוניין לרכוש נכס אשר עלותו גבוהה מהממוצע, אך אין באמתחתו סכום התחלתי גבוה, ייטול את הלוואת המשכנתא כמעט עבור מלוא עלות הנכס אותו מעוניין לרכוש.

כיום, המשכנתא הממוצעת במשק הינה 550,000 ש"ח, משכנתאות אשר סכומן הינו 800,000 ומעלה, מחויבות בדרך כלל בהחזר חודשי קבוע של לכל הפחות 4000 ש"ח ומעלה. החזר חודשי קבוע זה הינו גבוה מההחזר הממוצע, ועל כן בנק ישראל מעוניין להימנע ממצב בו לווי המשכנתאות לא יוכלו לעמוד בהחזר החודשי הגבוה. מצב של אי עמידה בהחזר המשכנתא החודשי יגרום הן לקשיים כלכליים עבור הלווה והן לקשיים כלכליים המלווה (הבנק המציע את המשכנתא). לסיכום, הוראת בנק ישראל בדבר הגדלת שיעור ההון שעל הבנק המלווה להחזיק תטיל עלויות נוספות על הלווים. יש לשים לב כי ההוראה הנ"ל אינה רלוונטית עבור מרבית הציבור בישראל ומשפיעה למעשה רק על המבקשים ללוות סכומי כסף גדולים, כאשר אחוז המימון גבוה והקרן צמודה למדד.

משכנתא מכספי מדינה לפני משכנתא- למה צריך בדק בית האם כדאי לקנות דירה ומה גובה המשכנתא