כלי משכנתא
כלים נוספים

משכנתא מכספי מדינה הינה משכנתא הניתנת על ידי מדינת ישראל, באמצעות משרד השיכון, על פי קריטריונים מסוימים לזכאי סיוע. סיוע זה מתבטא במתן הלוואה צמודת מדד ובעלת ריבית קבועה למשכנתאות, הניתנת לבין 20 ל28 שנים, ובעלת הקלות בתנאי ההחזר. ההלוואה אינה מקובעת, והמדינה יכולה לשנות את גובהה ותנאיה בהתאם למצבו האישי של הזכאי ומקום מגוריו. הלוואה מכספי המדינה מאופיינת בריבית נמוכה ובאפשרות פירעון מוקדם של ההלוואה, ללא חיוב בקנסות. כמו כן, משכנתא זו היא בעלת תעריפי שמאות מיוחדים, תעריף מיוחד לפתיחת תיק הלוואה, ועוד הטבות כלכליות המקלות עם הזכאים. זכאי הינו בעל תעודת זכאות המשתייך לאחת מן הקבוצות הבאות:

חסרי דירה

יחידים או משפחה כקבוצה, שאין, ולא הייתה, בבעלותם דירה, או היו שותפים בבעלות של דירה או חלק ממנה. הקבוצות הזכאיות לסיוע בקטגוריה זו הם:

1. זוגות נשואים עם או בלי ילדים.
2. זוגות שנרשמו לנישואין.
3. יחיד/ה מגיל 30.
4. יחיד/ה מגיל 21 המממש את הסיוע ביישובי עדיפות לאומית.
5. משפחות חד הוריות.
6. עולים חדשים.

בעלי דירה

1. מי שהעבירו בעקבות גירושין עד 50% בדירה אחת בלבד עם תמורה של עד 50%, ומאז אין ולא היו להם זכויות בדירה.

2. מי שמתגוררים במצוקה (צפיפות מגורים או מצוקה בריאותית), בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון.

חשוב לציין שאדם הזכאי לסיוע משכנתא מכספי מדינה אינו מבטל את זכותו למשכנתא מכספי הבנק. פרטים נוספים בנושא ניתן למצוא ב"מדריך לרכישת דירה" באתר ממשלת ישראל. מומלץ לקרוא את המאמר המשכנתא הראשונה שלי המתאר תהליך התמודדות עם משכנתא ראשונה

בנקים למשכנתאות רכישת דירה באמצעות עורך דין משכנתא לזוגות צעירים

טופס הצעה עבור משכנתא

משכנתא