כלי משכנתא
כלים נוספים

מה עלינו לעשות בכדי לקבל את המשכנתא? להלן מספר משימות בסיסיות אותן עלינו לבצע בכדי לקבל הלוואת משכנתא:

סקר שוק

מטרת המוסדות, המציעות לנו משכנתאות, היא כמובן רווחים. על כן, אל לנו להקל ראש בסקירת השוק ובבחירה קפדנית של המשכנתא המועדפת והנוחה ביותר לנו.

הגשת בקשה להלוואה

קיים טופס פורמלי אותו אנו צריכים למלא הנקרא "טופס בקשה להלוואה" הקיים בכל בנק או מוסד המציע לנו משכנתא. מומלץ למלא טופס זה כבר בפגישתנו עם יועץ המשכנתאות, והוא אינו מחייב אותנו בלקיחת ההלוואה אך מקרב אותנו שלב נוסף בתהליך.

אישורים ומסמכים דרושים

כל לווה חייב להראות תעודת זהות, תדפיס תנועות בחשבון העו"ש ואישורי הכנסה – לעובדים שכירים, 3 חודשי הכנסה אחרונים, ולעובדים עצמאיים – אישור רו"ח ודוחות מס.

קבלת אישור סופי ופתיחת תיק ההלוואה

לאחר אישור קבלת ההלוואה נפתח תיק הלוואה בבנק ונצטרך להראות מסמכים נוספים בנוסף למסמכים המתוארים לעיל – תעודת זכאות (לזכאים), חוזה רכישת דירה, נוסח טאבו, הוא נוסח רישום מקרקעין עדכני או מסמך אישור זכויות מעודכן של הנכס. פתיחת התיק כרוך בתשלום "דמי פתיחת תיק".

ביטחונות

לאחר שאישר הבנק את תיק ההלוואה, הוא דורש מאיתנו לבצע מספר צעדים בכדי לקבל את המשכנתא בפועל, בהם המצאת ביטחונות משפטיים שיקבעו על פי הזכויות בנכס, מקום רישומן, מטרות ההלוואה ופרמטרים נוספים, ורכישת ביטוח משכנתא – הבנק מחייב אותנו בביטוח חיים ובביטוח נכס. את הביטוחים הללו ניתן לרכוש בכל מוסד המציע לנו את המשכנתא.

התחייבות לרישום משכנתא

זו התחייבות חתומה, לרוב על ידי מוכר הנכס, הנחתמת בפני עורך דין למען תוקפה החוקי, בה מתחייב המוכר לשעבד את הנכס לטובת הבנק ברגע בו תירשם הדירה על שמנו. מסמך זה כולל התחייבות של המוכר להחזיר לבנק את כספי ההלוואה במקרה של ביטול העסקה.

טופס הצעה עבור משכנתא

משכנתא

משכון זכויות

שיעבוד זכויותינו החוזיות בנכס לטובת הבנק, עד לרישום המשכנתא בפועל. המשכון נעשה על ידי "מסמך הודעות משכון" הניתן על ידי הבנק וכרוך באגרת תשלום למשרד המשפטים.

דו"ח שיעבודים

זהו דו"ח הנדרש על ידי הבנק לוודא שלא קיים שיעבוד על הנכס אותו אתם רוכשים. במקרה וקיים שיעבוד ידרוש הבנק את הסרתו בכדי להמשיך במתן ההלוואה.

ייפוי כוח נוטריוני לבנק

מסמך חתום על ידינו, לדרישת הבנק, המאפשר לו לבצע פעולות אותן אנו לא מבצעים. מילוי מסמך זה מחויב במעמד נוטריון ובתשלום שכר לאותו הנוטריון.

הערכת שמאי

(בקניית נכס מיד שנייה) – בכדי שגובה ההלוואה, אותה הבנק מלווה לנו, יהיה תואם והולם את גובה הנכס אותו אנו רוכשים, מחייב אותנו הבנק הערכת שמאי מקרקעין אותו הוא מאשר מרשימת השמאים שלו. שמאי זה מוזמן על ידינו ואנו מחויבים בתשלום שכרו. שווי הנכס על החלטת השמאי תקבע אל מסגרת האשראי שהבנק יאשר לנו.

ביטחונות על פי חוק המכר

(בקניית נכס מיד ראשונה) – כאשר אנו רוכשים נכס מיד ראשונה, מחייב חוק המכר את הקבלן להבטיח את הכספים שקיבל במספר חלופות כמו רישום הערת אזהרה לטובתנו, מתן ערבות חוק מכר, מתן פוליסת ביטוח ועוד, וזאת לאחר שקיבל לפחות 15% ממחיר הדירה לידיו.

ערבים

היום כבר אין צורך בהם – בעבר, הייתה במדינתנו, חובת ערבים להלוואת משכנתא, וחובת מיצויים בתשלום ההלוואה, בטרם שיעבוד הנכס, דבר שפגע במקרים רבות בערבים. על כן, הוחלט כיום שאין חובת שימוש בערבים, ובמקרים בהם ישנם ערבים הם ימוצו רק לאחר מיצוי הדין עם הלווה תחילה.

האם כדאי לקנות דירה ומה גובה המשכנתא - חלק א