כלי משכנתא
כלים נוספים

התרחיש, המוכר לרובנו, של מחסור בכסף לקניית דירה, לרוב בצעירותנו אך לעיתים גם מאוחר יותר, מביא אותנו למוצא ה"נוח" ביותר והוא לקיחת משכנתא. אותה הלוואה בשם משכנתא, מאפשרת לנו לרכוש דירה גם אם אין לנו במועד הרכישה את מלוא סכום הכסף, ולהחזיר אותו בתשלומים במהלך תקופה ארוכת טווח במשך חיינו.

מהי משכנתא? מי נותן אותה? ומי זכאי לה?

על פי הגדרה, משכנתא הינה הלוואה הניתנת ללווה לרכישת נכס, לדוגמה דירה, בתמורה לשעבוד הנכס עד לפירעון החוב - פירעון של בין 4 ל 32 שנים, לפי תנאי המשכנתא הנבחרת. הלוואה זו ניתנת כיום בעיקר על ידי הבנקים, הידועים במונח המקצועי בנקים למשכנתאות, אשר חלקם משתייכים לבנקים גדולים ומוכרים יותר בארצנו - כדוגמת בנק משכן השייך לבנק הפועלים - וחלקם גופים עצמאיים. כמו כן, ישנו מספר מועט של בנקים מסחריים העוסקים במתן משכנתאות – בנק מרכנתיל ובנק אגוד - ומספר מצומצם של חברות ביטוח שנכנסו בשנים האחרונות לתחום.

מדינת ישראל מעודדת נטילת משכנתאות ועל כן מעניקה הטבות ללווים, דרך משרד השיכון והבינוי, מכונה גם משכנתא לזכאים ההטבות ניתנות לפי קריטריונים ומגזרים שונים באוכלוסיה, כגון זוגות צעירים, המעוניינים להתחיל את דרכם המשותפת ברכישת דירה, עולים חדשים, המגיעים להכות שורש בארצנו, מחוסרי דיור למיניהם, משפחות חד הוריות ועוד. ההטבות לזכאים, על פי אותם קריטריונים, ניתנות בצורת הנחה בריבית של הלוואת המשכנתא אותה הם לקחו או גודל ההלוואה לה הם זקוקים – גודל ההנחה או ההלוואה משתנה גם הוא לפי מספר קריטריונים המהווים קושי בהחזרת ההלוואה, כמו גילם של הזכאים, מספר בני המשפחה שלהם וכדומה.

קיימים מספר מסלולים פופולריים של משכנתאות – מה הם? ולמי הם מתאימים?

המשכנתא, תפקידה להתאים בגובהה לצרכינו ולגודל הנכס אותו אנו רוצים לרכוש, מחד גיסא, ואחת כזו שתשרה עלינו ביטחון ונוחות בעמידה בהחזריה, מאידך גיסא. לכל אדם, משכנתא המתאימה לו יותר מכל, על פי הכנסותיו, גילו, המצב המשפחתי שלו וכדומה. על כן, כל אדם יבחר לעצמו את המשכנתא הנוחה לו ביותר:ובהתאם לערוך חישוב החזר משכנתא

משכנתא בריבית קבועה שאינה צמודה למדד

משכנתא הניתנת לתקופה קצרה יחסית, הנוחה להלוואות גישור (הניתנות לתקופה קצרה של עד 4 שנים ומיועדות, למשל, עד לקבלת כספינו ממכירת נכס קיים) או להלוואות לטווח קצר – של 3 שנים ויותר, כאשר גובה ההחזר החודשי קבוע (שאינו צמוד למדד ועל כן אינו משתנה) וכך גם גובה הריבית- ומכאן שמה של המשכנתא.

טופס הצעה עבור משכנתא

משכנתא

משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד

משכנתא בריבית קבועה המבטיחה ללווים החזר קבוע, שאינו משתנה לאורך כל תקופת ההלוואה - למעט שינויים בשל הפרשי הצמדה. בחירה במסלול ריבית זה הינה בעלת ביטחון ויציבות כאשר גובה ההחזר החודשי ידוע והריבית קבועה - דבר המגן עלינו מפני עליית ריביות במשק. מצד שני קיימת העובדה שתמורת ביטחון ויציבות נאלץ לשלם יותר וירידה בריבית תגרום להפסדים. משכנתא זו מיועדת ללווים שאינם אוהבים לקחת סיכונים.

משכנתא לזוגות צעירים משכנתא מכספי מדינה מחשבון משכנתא