כלי משכנתא
כלים נוספים

משכנתא הינה הלוואה לרכישת דירה או נכס, הניתנת לפירעון במשך תקופה ארוכה של עד 30 שנה. הלוואת המשכנתא ניתנת כנגד שעבוד הנכס, שעבוד שמסתיים כאשר ההלוואה נפרעת במלואה.

מהיכן לוקחים משכנתא?

בתחום משכנתאות פועלים תשעה בנקים ייעודיים למשכנתאות ובנוסף שני בנקים מסחריים. הגופים המספקים כיום משכנתאות הם: הבנק הבינלאומי למשכנתאות, בנק טפחות, בנק לאומי למשכנתאות, בנק משכן, בנק ירושלים,בנק דיסקונט למשכנתאות, בנק עצמאות (מקבוצת הבנק הבינלאומי), בנק כרמל ובנק אדנים.

הבנקים המסחריים המעניקים הלוואות משכנתא הם מרכנתיל ואגוד. בנוסף לעיתים יציע הקבלן משכנתא באמצעות בנק מסויים איתו הגיע הקבלן להסדר בתנאי משכנתא נוחים, גם במקרה זו המשכנתא ניתנת מהבנק ולא מהקבלן כמו גם שיעבוד הנכס לטובת הבנק.

שלושה פרמטרים עיקריים לבחינת משכנתא

  • גובה המשכנתא - סכום ההלוואה עבור קניית נכס.
  • שיעור הריבית - כמה המשכנתא עולה? מהו סכום הכסף אותו נחזיר לבנק בנוסף לסכום המקורי
  • תקופת החזר – כמה זמן, בחודשים, ידרש להחזר המשכנתא בתוספת הריבית

תחנות יציאה – מתי ניתן להחזיר את המשכנתא לפני תום תקופת ההחזר הקבוע, ומה גובה הקנס במידה וקיים עבור פרעון מוקדם.

מה הם סוגי ההלוואות הקיימים?

קיים מגוון גדול של משכנתאות, שלושת המאפיינים העיקרים של משכנתא הם:

  • אופן הצמדת הריבית -למדד, לדולר או לריבית הפריים
  • סוג ההלוואה - בריבית קבועה או בריבית משתנה
  • מסלולי הפירעון - לדוגמה דחיית תשלומי הקרן תקופת המתנה (גרייס) ומשכנתא הפוכה

טופס הצעה עבור משכנתא

משכנתא

כושר החזר המשכנתא

זו השאלה החשובה ביותר שכל לווה צריך לשאול את עצמו ולחשב בקפידה טרם לקיחת משכנתא. נוכח משך הזמן הארוך של החזרת המשכנתא מחייב שיקול רב, כל החלטה שתעשה בעת לקיחת משכנתא עשויה להשפיעה ב – 17 שנים הבאות בממוצע. סכום פירעון חודשי בשיעור גבוה, שאולי היום ניראה סביר, עלול לגרור קשיים בפירעון המשכנתא במקרה של חוסר יציבות במקום עבודה או חלילה ירידה בשכר חודשי.

השוואת משכנתאות מחשבון משכנתא ריבית משכנתא