מידע נוסף
כלים נוספים

קרן פנסיה הינה מכשיר חיסכון לטווח ארוך ובו נצברים כספים לזכותו של העובד, במהלך תקופת עבודתו. עובד שכיר מפריש חלק מהתשלומים והמעביד מפריש חלק. תשלומי המעביר יכולים להכיל גם את כספי הפיצויים.

הכסף שנצבר לאורך כל תקופת ההפרשה מיועד לגיל פנסיה בו העובד יפרוש מעבודתו ויקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה לכל ימי חיו. חבר בקרן פניסה נקרא עמית

קרן פנסיה מכילה בנוסף גם ביטוח עבור שני מקרים.

  • הראשון מקרה מוות העמית ואז שארי העמית אישתו וילדיו עד גיל 18 יקבלו תשלום חודשי מקרן הפנסיה.
  • מקרה של אובדן כושר עבודה - אז יקבל העמית משכורת חודשית מקרן הפנסיה ובנוסף תמשיך הקרן לשלם את התגמולים החודשיים.

עד כאן היה ההסבר הפשוט של מהי קרן פנסיה. קרן פנסיה מושתתת על עקרון של ביטוח הדדי, כלומר זכויותיו של העמית תלויות בעמיתים האחרים באותה הקרן. ולכן מנהל הקרן צריך לשמור על איזון אקטוארי בקרן ולוודא כי יש מספיק כסף בקרן שיאפשר לשלם לעמיתים משכורת כל ימי חייהם.

במידה וימצא כי חסר כסף יהיה על מנהל הקרן לצמצם את התשלום החודשי לגמלאים. דוגמה נוספת, ריבוי של תביעות לפנסיית נכות, כתוצאה מאובדן כושר עבודה, בקרן פנסיה יקטין את זכויות כל העמיתים ומכן הפנסיה החודשית של שאר העמיתים בקרן תקטן.

רשימת קרנות פנסיה העברת קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קרן פנסיה קרן פנסיה מידע לעמית

טופס הצעה עבור קרן פנסיה

קרן פנסיה