מידע נוסף
כלים נוספים

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה זאת השאלה?

ביטוח מנהלים וקרן פנסיה הינן תוכניות פנסיונית אשר נועדו לספק לנו שכר לאחר פרישה לגמלאות. ביטוח מנהלים שנכנס לחיינו כמותג זוהר ל "מנהלים" הינו למעשה תוכנית פנסיונית, אז מה ההבדל בניהן ומי מהן טובה יותר, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?

נתחיל מהסוף. אין תשובה חד משמעית באשר למי טוב יותר, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה, והבחירה בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים צריכה להלקח כל מקרה לגופו. אין במאמר זה המלצה אלא הצגת הנקודות העיקריות שיש לבחון לפני קבלת החלטה. את הבחירה מומלץ לעשות באמצעות יועץ פנסיוני אוביקטיבי ולהימנע מעצות של סוכן הביטוח אשר לרוב אינו מייצג את טובת המבוטח.

ביטוח אישי (ביטוח מנהלים) מול ביטוח הדדי (קרן פנסיה)

קרן פנסיה מושתתת על עקרון של ביטוח הדדי, כלומר זכויותיו של העמית תלויות בעמיתים האחרים באותה הקרן. לדוגמה ריבוי של תביעות בקרן פנסיה יקטין את זכויות כל העמיתים וכתוצאה מכך הפנסיה האישית של שאר העמיתים בקרן תקטן. ביטוח מנהלים הינו למעשה חוזה (פוליסה) בין חברת הביטוח למבוטח, ולכן אינו תלוי במבוטחים אחרים. את החוזה לא ניתן לשנות.

תקנון (קרן פנסיה) מול חוזה (ביטוח מנהלים)

בקרן פנסיה קיים תקנון המסכם את זכויות העמיתים בקרן. התקנון אינו חוזה ולכן נתון לשינויים כמו גידול תוחלת חיים או הפחתת אג"ח ממשלתיות אשר מיועדות לקרנות הפנסיה. אחד השינויים הבולטים לאחרונה בתקנוני קרנות הפנסיה הינו העלאת גיל הפרישה לגיל 67. בביטוח מנהלים החוזה הינו מחייב ולא ניתן לעשות בו כל שינוי.

עלות

העלות מחולקת לדמי ניהול מצבירה (סך כל הסכום אשר נצבר) ודמי ניהול מהפרמיה החודשית. חשוב לשים לב כי דמי הניהול מצבירה הם ההוצאה המשמעותית. רבים טועים כאשר הם נוטים לחשב את התשלום לפי הצבירה בשנים הראשונות בביטוח. אבל אם מחשבים את התשלום לאחר שלושים שנות ביטוח כאשר הצבירה הינה למעלה מ 500,000 ₪, אחוז אחד של דמי ניהול מצבירה הוא 5,000 ₪ בשנה.

טופס הצעה עבור קרן פנסיה

קרן פנסיה

ככלל קרן פנסיה הינה מוצר זול יותר מביטוח מנהלים. ביטוח מנהלים נוטה להיות תוכנית פנסיונית במחירים גבוהים, למעט מקרים בהם ביטוח המנהלים ניתן בהנחה לחברה בעלת מאות עובדים. גם בביטוח המנהלים וגם בקרן פנסיה ממולץ מאוד לנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול ולקבל הצעות שונות ממספר סוכני ביטוח.

מקדמי קצבה

מקדמי הקצבה המוצגים כיום בתקנון קרנות הפנסיה הינם טובים מאלה המוצגים בביטוח המנהלים. עם זאת, מקדמי הקצבה בקרן פנסיה אינם מובטחים ועשויים להשתנות מעת לעת כתוצאה משינויים בתוחלת החיים ואף השתנו מספר פעמים בעבר. יחד עם גידול בתחולת החיים, מקדמי הקצבה ישחקו ויקטינו את הפנסיה הצפויה. בביטוח המנהלים מקדמי הקצבה נחותים, ומבטיחים פנסיה נמוכה על פני אלה של קרן פנסיה. אך קיים מסלול עם מקדם קצבה מובטח.

הטבות מס

הטבות המס טובות יותר בקרן פנסיה. קרן פנסיה – זיכוי מס של 35% בעת ההפקדה. ביטוח מנהלים – זיכוי מס של 25% בעת ההפקדה.

חיתום (ביטוח מנהלים) מול תקופת אכשרה (קרן פנסיה)

בקרן פנסיה לרוב נהוגה תקופת אכשרה. בתקופת אכשרה הכיסוי הביטוחי בשנים הראשונות אינו חל על מקרי ביטוח הנובעים ממחלה קיימת. עבור מבוטחים שמצב בריאותם אינו תקין, שיטה זו עדיפה שכן הינה מאפשרת הצטרפות לביטוח ללא תוספת רפואית כלשהי. הקרן אינה יכולה לדחות מראש מבוטח מסיבה בריאותית.

בביטוח מנהלים נהוגה שיטה של חיתום מראש, כלומר המבוטח מצהיר על מצב בריאותו ובהתאם חברת הביטוח מחליטה, האם לקבלו לביטוח ובאילו תנאים (חלק מהתנאים הינם תוספת פרמיה או החרגה של מקרי ביטוח ספציפיים). חשוב לציין כי היום בקרן פנסיה קיים מסלול של חיתום ובמצב כזה תנאי המבוטח יהיו דומים לתנאי המבוטח בביטוח מנהלים שעבר חיתום.

תשואה

בעבר עד שנת 2005, 70% מהכספים של קרן הפנסיה היו מושקעים באג"ח יעודי הנושא תשואה ריאלית של 4.86%. מאז הופחת תמהיל האג"ח כך שהוא עומד על 30%, עובדה שמפחיתה את התשואה הצפויה בקרן הפנסיה. בביטוח מנהלים אין אג"ח יעודי והכספים מושקעים באופן מלא על פי מדיניות החברה ובהתאם למסלול ההשקעות שבחר המבוטח.

לסיכום הבחירה בין קרן פנסיה או ביטוח מנהלים תתבצע בהתאם למאפייניו וצרכיו האישיים של כל חוסך. לעיתים קרובות מומלץ לשלב בין שתי התוכניות ורבים עושים זאת מהסיבה הפשוטה של שיקולי מס.

מהי קרן פנסיה רשימת קרנות פנסיה העברת קרן פנסיה קרן פנסיה מידע לעמית