מסלולי השקעה
מידע למשקיע
פריזמה בית השקעות מידע אודות:

פריזמה בית השקעות

בית השקעות פריזמה הוקם בשנת 2006 על ידי קרן מרקסטון שהינה קרן השקעות פרטית, אשר הנה בעלת שליטה בחברה, על יסוד בית השקעות וותיק סולומון שוקי הון.

פריזמה בית השקעות ניהלה הציעה מגוון אפיקי חיסכון והשקעה, הכוללים בין היתר קופות גמל וקרנות השתלמות, קרנות נאמנות, תעודות סל ותעודות פיקדון, ניהול תיקים, שירותי ברוקראז' מתקדמים בהקיף רחב.

כיום מנהלת פריזמה בתי השקעות נכסים בהיקף של כחמישים מיליארד ש"ח עבור מאות אלפי לקוחות, עמיתים בקופות גמל, משקיעים פרטיים, מחזיקי תעודות סל ובעלי יחידות בקרנות נאמנות. במהלך 2009 קבוצת פריזמה עברה שינוי אשר במהלכו חלק מהנכסים נמכרו ועברו לניהולם של גופים פיננסים אחרים.

קופות גמל וקרנות השתלמות - פעילות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של פריזמה קופות גמל בע"מ ופריזמה קופות גמל החדשה בע"מ ("פריזמה גמל") נרכשה על ידי פסגות קופות גמל מקבוצת פסגות.

תעודות סל ותעודות פיקדון של פריזמה – חברת תעודות הסל ("פריזמה תעודות סל בע"מ) וחברת תעודות הפיקדון ("פריזמה מטבעות בע"מ") מקבוצת פריזמה נרכשה ע"י קסם תעודות סל אחזקות בע"מ מקבוצת אקסלנס נשואה.

שירותי מסחר באמצעות חבר הבורסה, פריזמה שוקי הון בע"מ - פריזמה שוקי הון בע"מ סיימה ביום 16 ביולי, 2009 את פעילותה כחבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ וכחבר מסלקת הבורסה לניירות ערך בע"מ.

פריזמה קרנות נאמנות - הפעילות נמכרה לאקסלנס השקעות בע"מ בהתאם לדיווחים של מנהל הקרן מיום 10 ביוני, 2009 אשר פורסמו באמצעות באתר רשות ניירות ערך.

מלאו טופס והשוו הצעות מבתי השקעות מובילים

השקעות

פריזמה ניהול תיקים - פעילות זו נשארה במסגרת פריזמה שוקי הון אשר מעניק שירותי ניהול תיקים למשקיעים פרטיים, חברות ומוסדות. ניהול תיקים מתבצע באמצעות מחלקת ניהול תיקים.

חזרה לדף בתי השקעות

פריזמה בית השקעות

אתר אינטרנט: www.prismafinance.co.il

איפקס בית השקעות ורדן בית השקעות מגדל שוקי הון