מסלולי השקעה
כלים לחוסך

הקרנות הכספיות תופסות לאחרונה נפח רב במפת הנכסים הפיננסיים של לקוחות הבנקים. הן נותנות פתרון מצוין במיוחד לאלו אשר יכולת המיקוח שלהם מול הבנק היא דלה בהיבט הריביות האלטרנטיביות שניתנות בפיקדונות שקליים.

המאמר להלן מתייחס דווקא לאלו שיכולת המיקוח שלהם היא ראויה גם בהיבט הריביות וגם בהיבט עמלות דמי שמירה וכיוב'.

נצא מהנחת עבודה שמדובר בסכום כסף פרטי המחפש "חניה" לשלושה חודשים ובנקודת הזמן הנוכחית הריבית שניתן לקבל לשלושה חודשים מוערכת כדומה לתשואה הלא מובטחת בקרן כספית, כך שבהיבט זה, אין עדיפות עבור פקדון מול קרן כספית או להיפך.

מדיניות המס על פיקדונות שקליים הינה 15% מס על הריבית הנומינלית. המדיניות על קרנות כספיות פטורות הינה 20% על הרווח הריאלי. הנחות עבודה שלנו ברויטר מידן בית השקעות לגבי האינפלציה לשלושה חודשים הקרובים הינה 0.3%- (שלילית).

בהנחה שנועלים ריבית על פקדון לשלושה חודשים על 4% לשנה וזוהי התשואה שאמורה להתקבל מקרן כספית (בהנחה שלא תהיה ירידת תשואות במק"מ, שזוהי אפשרות קיימת, ושאין דמי ניהול בקרן), ניתן להשוות את התשואה הנומינלית לאחר מס בשתי אפשרויות ההשקעה.

יש כאן אפשרות להשיג בפיקדון תשואה עודפת של כחצי אחוז במונחים שנתיים על קרן כספית.

מובן מאליו שירידת אינפלציה גבוהה יותר מתחזיותינו תביא לרווח ריאלי ומס גבוה יותר בקרן הכספית. עם זאת ראוי להביא בחשבון במקרה זה שגם הריבית המוניטרית תרד ויתכנו רווחי הון בקרן הכספית (אמנם צנועים, עקב המח"מ הקצר ברוב הקרנות הכספיות) שיבטלו את תוספת יתרון המס בפיקדון.

לסיכום: קיים יתרון לפיקדון שקלי על קרן כספית למשקיעים פרטיים בעלי יכול מיקוח אשר מחפשים מקום ל"החנות" את כספם בחודשים הקרובים.

טופס הצעה עבור פיקדון

פיקדון
פיקדון
רויטר מידן בית השקעות

המידע מובא באדיבות חברת רויטר מידן, בית השקעות בע"מ.

מאת משה מידן, מנכ"ל רויטר מידן בית השקעות | לאתר החברה רויטר מידן בית השקעות

רויטר מידן בית השקעות עוסקת בניהול תיקי השקעות באפיקים מגוונים בשוק ההון, לרבות ניהול תיקי השקעות במט"ח באסטרטגיות מתוחכמות עפ"י צרכי הלקוח הספציפי. לחברה ידע של טובי אנשי המקצוע בשוק ההון, נסיון עשיר ומוצלח לאורך השנים בניהול תיקי השקעות, סיכונים פיננסיים לאנשי כספים בחברות, קרנות נאמנות. לרשותנו חדר עסקאות מט"ח החוץ בנקאי הגדול בישראל (של חברת חיסונים פיננסים) בין לקוחות החברה נמנים, בעלי מקצועות חופשיים, שכירים, סמנכ"לי כספים בחברות ציבוריות מובילות בתחומן, חברות ציבוריות ופרטיות, פורשי מערכת הבטחון ועוד.

מהו פקדון מובנה – סטרקצ'ר? פיקדון שקלי פיקדון צמוד מדד