מסלולי חיסכון
כלים לחוסך

על פיקדון רימונים

פיקדון רימונים שקלי קבועה - הינו פיקדון בלעדי למזרחי-טפחות המעניק ריבית קבועה לשנה או זמינות של הכסף מדי יום (כבר מתוך שבוע). הפקדון מאפשר הפקדות כבר מסכום של 2,000 ₪ בלבד

טבלה מסכמת עבור פיקדון רימונים

שם הפיקדוןתקופהסכום הפקדה מינימאליתנאי ריביתתנאי משיכה
רימונים שנה ₪2,000 במידה והלקוח יישאר בפיקדון עד תום התקופה (שנה), ייהנה מריבית קבועה ואטרקטיבית ביותר . לפרטים על הריבית ניתן לפנות ל- 8860* נזילות יומית של הכסף כבר מתום שבוע

חזרה לדף תוכניות חיסכון בבנקים

פיקדון רימונים

טלפון: 8860* מכל טלפון
אתר אינטרנט: www.mizrahi-tefahot.co.il

טופס הצעה עבור תוכנית חיסכון

תוכנית חיסכון
פיקדון פרימון פיקדון דובדבן פיקדון פומלית