מסלולי חיסכון
כלים לחוסך

בנק מזרחי טפחות משיק פיקדון קוקוס - פיקדון לטווח הארוך, עם רווח כפול וקבוע מראש. מדובר על תשואה כפולה מערך הפיקדון, דהיינו מאה אחוז. פיקדון קוקוס מוצע ללקוחות כל הבנקים, אשר ישקיעו את כספיהם לתקופה בת 13 שנים. התשואה השנתית עומדת על 5.47 אחוזים, מה שמעיד על יתרון בולט לפיקדון קוקוס, למי שמעדיף פיקדונות לטווח הארוך. יש לציין כי לא ניתן לפרק את הפיקדון במהלך 13 השנים, ושבירת החסכונות, אם יאושרו על ידי הבנק, תגרום לקנסות משמעותיים.

טבלה מסכמת עבור פיקדון קוקוס

שם הפיקדוןתקופהסכום הפקדה מינימאליתנאי ריביתתנאי משיכה
קוקוס 13 שנים ₪5,000

ריבית כוללת של 100%

בסוף התקופה
אין אפשרות משיכה עד תום התקופה. במקרה שנמשך הפיקדון טרם פירעונו, הבנק יוכל לנכות קנסות וביטול תשלום ריבית עבור תקופה ההפקדה עד יום משיכת הפיקדון.

חזרה לדף תוכניות חיסכון בבנקים

פיקדון קוקוס

טלפון: 1-800-278927
אתר אינטרנט: www.mizrahi-tefahot.co.il

טופס הצעה עבור תוכנית חיסכון

תוכנית חיסכון
פיקדון צמוד מדד פיקדון שקלי פיקדון רימונים