מסלולי חיסכון
כלים לחוסך

פיקדון פרימון מבית דיסקונט, הוא חיסכון המבוסס על ריבית משתנה במגמת עלייה.

הפיקדון מיועד למשקיעים לטווח קצר, לתקופה של 119 ימים, כאשר ניתן לפרוע את החיסכון פעם בשבוע, בריבית בהתאם לפריים. מינימום להפקדה בסך 250 ש"ח.

טבלה מסכמת עבור פיקדון פרימון

שם החיסכוןתקופהסכום הפקדה מינימאליתנאי ריביתתנאי משיכה
פרימון 119 יום ₪250

שיעור הריבית

הריבית משתנה בהתאם לפריים.
ניתן למשוך מהחיסכון אחת לשבוע.

חזרה לדף תוכניות חיסכון בבנקים

פיקדון פרימון

טלפון: 03-9439111
אתר אינטרנט: http://www.discountbank.co.il

טופס הצעה עבור תוכנית חיסכון

תוכנית חיסכון
פיקדון פרח פיקדון צמוד מדד פיקדון רימונים