מסלולי חיסכון
כלים לחוסך

חיסכון מנוהל נכנס לאחרונה למודעות הצרכנית שלנו בעיקר באמצעות הפרסום של בית ההשקעות פסגות, חברת הביטוח הראל ובנק ירושלים. אלו מציעים לחוסכים באפיק הסולידי לנהל עבורם את הכסף הפנוי במקום לעשות בו בסניף הבנק בומתנהל חשבון העו"ש

מהו חיסכון מנוהל?

חיסכון מנוהל הינו אפיק השקעה סולידי אשר מהווה תחליף לחסכון בריבית קבועה בבנק. מאחר והריבית בבנק היום נגזרת מריבית הפריים, הריבית אשר מקבל החוסך הינה נמוכה מאוד ומשאירה את החוסך לחפש פתרונות אחרים.

לחיסכון מנהול בבית השקעות פוטנציאל לתשואה עודפת על פני התחליף הבנקאי. כסך זמין למשיכה ללא קנסות, לא קיימת התחייבות לתקופה או למינימום השקעה. למעשה חיסכון מנוהל מעניק את היתרון של ניהול תיק ללא הצורך בעמידה במינימום לפתיחת תיק. לרשות החוסך עומדים מגוון מסלולי השקעה בהתאם לרמת הסיכון האישית בינהם ניתן לעבוד בכל עת לפי העדפות אישיות או לפי שינויים ומגמות בשוק ההון.

עלות חיסכון מנוהל

בתי ההשקעות גובים דמי ניהול קבועים מהקרן, אך אינם גובים דני ניהול מההפקדות החודשיות או דמי משמרת.

טופס הצעה עבור תוכנית חיסכון

תוכנית חיסכון

תוכניות חיסכון

קבל 4 הצעות וערוך השוואה עוד היום

פקדון מובנה תוכנית חיסכון שקלית חיסכון מנוהל