מסלולי חיסכון
כלים לחוסך

בנק מזרחי טפחות מציע פיקדון פיטנגו - למעוניינים לחסוך את כספם באפיק סולידי.

על חיסכון פיטנגו

פיקדון פיטנגו נקרא גם פיקדון "פריים/קבועה". זהו פיקדון למשך שנתיים ואליו מוצמדים שני סוגי ריביות. בשנה הראשונה הריבית המוצמדת לפיקדון הינה ריבית פריים בניכוי של 2%. בשנה השנייה מוצמדת ריבית שקלית קבועה של 1.75%. לא ניתן למשוך כסף מפיקדון זה עד סיומו. על מנת לפתוח פיקדון פיטנגו - "פריים/קבועה", יש ליצור קשר מוקד ההשקעות של מזרחי טפחות, לפנות אל בנקאי בסניף הקרוב אליכם. פיקדון זה ניתן לפתיחה גם באתר האינטרנט של הבנק.

טבלה מסכמת עבור פיקדון פיטנגו - "פריים/קבועה"

שם הפיקדוןתקופהסכום הפקדה מינימאליתנאי ריביתתנאי משיכה
פיטנגו
פריים/קבועה
שנתיים ₪50,000

בשנה הראשונה

ריבית של פריים בניקוי של 2%.

בשנה השנייה

ריבית שקלית קבועה של 1.75%, הריבית מחושבת לפי ריבית דריבית שנתית.
לא ניתן למשוך מהפיקדון במהלך התקופה

חזרה לדף תוכניות חיסכון בבנקים

פיקדון פיטנגו - "פריים/קבוע"

טלפון: 1-800-278927
אתר אינטרנט: www.mizrahi-tefahot.co.il

טופס הצעה עבור תוכנית חיסכון

תוכנית חיסכון
פיקדון דובדבן פיקדון רימונים פקדון מובנה