מסלולי חיסכון
כלים לחוסך

בנק דיסקונט מציע תכנית חיסכון מונדיאל - למעוניינים לחסוך את כספם באפיק סולידי עד תקופת המונדיאל הבא, באפריל 2014.

על חיסכון מונדיאל

תכנית חיסכון מונדיאל מוצעת לכל מי שמעוניין לחסכוך את כספו ולטוס למונדיאל הבא שיערך בברזיל. התוכנית מוצעת גם לאנשים המעוניינים לפרוע את הפיקדון באפריל 2014. אחוז הריבית מותנה בהפקדות החודשיות המוזרמות לחשבון. לא ניתן למשוך את הכסף לפני אפריל 2014. את ההפקדה ניתן לבצע בסניפים או באמצעות שירות הטלבנק.

טבלה מסכמת עבור פיקדון מונדיאל

שם החיסכוןתקופהסכום הפקדה מינימאליתנאי ריביתתנאי משיכה
מונדיאל עד אפריל 2014 ₪500

שיעור הריבית

הריבית מותנת בהזרמת כסף קבוע לחשבון.
לא ניתן למשוך מהחיסכון במהלך התקופה

חזרה לדף תוכניות חיסכון בבנקים

תכנית חסכון מונדיאל

טלפון:03-943911 או 6111 *
אתר אינטרנט: www.discountbank.co.il

טופס הצעה עבור תוכנית חיסכון

תוכנית חיסכון
פקדון מובנה חיסכון לילדים פתיחת תוכנית חיסכון סולידית