מסלולי חיסכון
כלים לחוסך

בנק אגוד מציע פיקדון סל המטבעות לשנה - למעוניינים לחסוך את כספם בצורה סולידת ובטוחה.

על פיקדון סל המטבעות לשנה

פיקדון סל המטבעות לשנה מוצע למי שרוצה להשקיע את כספו לתקופה של שנה. ריבית הפיקדון היא בשיעור של כ 8.5% הצמודה לשערי החליפין של הדולר האוסטרלי, הלירה הטורקית ושל הריאל הברזילאי. הפיקדון יפוצל לשלושה אפקי השקעה שווים, כאשר כל אחד יהיה מול שער מטבע שונה. על פיקדון מסוג זה ניתן לברר בסניפי הבנק.

טבלה מסכמת עבור פיקדון סל המטבעות לשנה

שם הפיקדוןתקופהסכום הפקדה מינימאליתנאי ריביתתנאי משיכה
סל המטבעות לשנה שנה ₪15,000

אופן חלוקת הריבית

מדובר בריבית שקלית קבועה של כ- 8.5% המשוערת לפי שער השקל מול שלוש מטבות שונות.
הריבית מחולקת באופן שונה בשלושה אפיקי השקעה. הדולר האוסטרלי, הלירה וטורקית והריאל הברזילאי.
לא ניתן למשוך מהפיקדון במהלך התקופה

חזרה לדף תוכניות חיסכון בבנקים

פיקדון סל המטבעות לשנה

טלפון: 1-700-700-017 *
אתר אינטרנט: www.unionbank.co.il

טופס הצעה עבור תוכנית חיסכון

תוכנית חיסכון
פיקדון פיטנגו פיקדון ליצ'י פיקדון פרימון פיקדון רימונים