מסלולי חיסכון
כלים לחוסך

בנק מזרחי טפחות מציע פיקדון ליצ'י - למעוניינים לחסוך את כספם בצורה סולידת ובטוחה לתקופה של 4 עד 6 שנים, עם אפשרות יציאה.

על פיקדון ליצ'י

פיקדון ליצ'י מוצע בשלושה מסלולים. בכל אחד מהם קיימת תחנת יציאה לאחר כל שנה. ניתן להפקיד את כספכם לפיקדון זה דרך פניה לנציגי הבנק, או באמצעות פניה למוקד הטלפוני של מזרחי טפחות.

טבלה מסכמת עבור פיקדון ליצ'י

שם הפיקדוןתקופהסכום הפקדה מינימאלי ריבית פיקדון כוללת
פיקדון ליצ'י שקלי 4 שנים ₪50,000 9.30%
פיקדון ליצ'י מדד 5 שנים ₪50,000 5.00% צמודה
למדד המחירים לצרכן
פיקדון ליצ'י מדורג ועולה ל-6 שנים 6 שנים ₪50,000 6.77% לכל תקופת הפיקדון

חזרה לדף תוכניות חיסכון בבנקים

פיקדון ליצ'י

טלפון: 1-800-278927
אתר אינטרנט: www.mizrahi-tefahot.co.il

טופס הצעה עבור תוכנית חיסכון

תוכנית חיסכון
פיקדון פרימון כיצד לקבל פקדון בריבית אטרקטיבית פיקדון רימונים