מסלולי חיסכון
כלים לחוסך

ציבור המשקיעים נוהר לאחרונה לפוליסות החיסכון אשר מציעות חברות הביטוח ולתוכניות חיסכון של הבנקים אשר נותנות אלטרנטיבה לקרנות נאמנות. בכל חודש מופקדים מאוד משלומי שקלים תוכניות אלו אשר מאפשרות הפקדה חודשים של מאוד שקלים בודדים, חלק מהתוכניות מאפשרות לחוסך ריביות קבועות עם תשואה מובטחת וחלק בעלות מאפיינים של ניהול תיקי השקעות אשר מציעיות סיכוי לתשואה גבוהה יותר אך האינה מובטחת.


אפשרות נוספת העומדת בפני החוסך הסולידי הינה חיסכון מנוהל אשר ניתן לנהל בבנק מסחרי כמו מזרחי טפחות או בנק ירושלים גם כאן סכום ההפקדה המינימלי נהקרן מובטחת והתשואה קבועה מראש.

 

תוכנית חסכון

חזרה לדף תוכניות חיסכון בבנקים

 

טופס הצעה עבור תוכנית חיסכון

תוכנית חיסכון
פיקדון צמוד מדד פיקדון שקלי פיקדון רימונים