אפשרויות מסחר
כלים למשקיע

ראשית נתחיל בהסבר קצר אודות הבורסה. משרדי הבורסה הינם ברחוב אחד העם 54 בתל אביב. הבורסה הינה חברה פרטית המפעילה מערכות מסחר ממוחשבות עבור כל ניירות הערך הסחירים ומכאן אחראית על סליקת המסחר והעברת התשלום לאחר ביצוע הסליקה. פעילות הבורסה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך.

המסחר בבורסה מתנהל ידי מערכת מחשב המחוברת אל חברי הבורסה לצורך הזרמת פקודות קנייה ומכירה. המערכת מכונה "רצף". הקשר בין הבורסה למשקיעים מתבצע באמצעות חברי בורסה - באופן זה ניתן לערוך מסחר בבורסה און ליין.

אז מהי בורסה?

בורסה הינה שוק מוסדר למסחר במוצר מסוים. בתחום הפיננסי מדובר בדרך כלל על בורסה לניירות ערך אשר מהווה שוק מוסדר למסחר בניירות ערך. מסחר בבורסה - ניירות הערך הנסחרים בורסה הישראלית היא הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ הינם: מניות, המירים, אג"ח, מק"מ, תעודות סל, תעודות חסר ואופציות.

הבורסה הישראלית היא חברה פרטית בערבון מוגבל. עם זאת, חוק ניירות ערך מכיל על הבורסה כללים שונים מאשר חברות פרטיות "רגילות" ומחייב את הבורסה להתנהל כגוף ציבורי לכל דבר ועניין. כך למשל, מתוך 15 חברי הדירקטוריון, 8 הם נציגי ציבור המתמנים על ידי וועדה ציבורית. כך, לחברי הבורסה אין רוב בדירקטוריון.

בנוסף, מינוי יו"ר דירקטוריון הבורסה כפוף לאישור רשות ניירות ערך. החוק מחייב את הבורסה להתקין תקנון כאשר התקנון וכל שינוי בו טעונים אישור שר האוצר לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך ואישור וועדת הכספים של הכנסת. הבורסה רשאית לקבוע הנחיות מכוח התקנון כאשר ההנחיות וכל שינוי בהן טעונים אישור רשות ניירות ערך.

מסחר בבורסה לאדם פרטי

אדם פרטי המעוניין לסחור בבורסה יכול לעשות זאת על ידי פתיחת חשבון מסחר עצמאי אצל אחד מחברי הבורסה אשר מציעים שירות מסחר בבורסה ללקוחות פרטיים. היום באמצעות המסחר האוטומטי קיים שיוון בין הסוחרים בכל הקשור לאופן ומהירות קבלת המידע. גם הסוחר העצמאי וגם גוף מוסדי מחוברים לאותן מערכות וזמינות המידע זהה.

פתיחת חשבון מסחר עצמאי אצל חבר בורסה

קיימים היום בשוק מספרי חברי בורסה אשר מציעים תנאי מסחר אטרקטיביים. צריך לזכור שמסחר באמצעות הבנק כרוך על פי רוב בעמלות מכירה וקניה גבוהות ובעמלת שמירה. חבר הבורסה יעמיד לרשות הסוחר מערכת מסחר המחוברת און ליין למערכת הרצף ובאמצעותה יזרים הסוחר העצמאי פקודות מכירה וקניה.

לצורך ניהול חשבון מסחר בבורסה יש להעביר את סכום הכסף באמצעותו סוחרים לחבר הבורסה. פקודות מכירה וקניה יכולות להישלח לאורך כל זמני המסחר. זמני הסחר עשויים להשתנות בהתאם לתהליכים בבורסה. למידע על שעות הפעילות בבורסה יש להתעדכן באתר הבורסה לניירות ערך.

טופס הצעה עבור מסחר עצמאי

מסחר עצמאי
חברי בורסה עמלות מסחר בבורסה מסחר יומי