אפשרויות מסחר
כלים למשקיע

תהליך המסחר היומי בבורסה בתל אביב מורכב מחמישה שלבי מסחר בבורסה. לכל אחד מהשלבים יש שעת התחלה ושעם סיום נקובים. באישור מיוחד יתכנו שינויים במועדים.

1. שלב טרום פתיחה

בשלב הזה מוזרמות למחשב המסחר בבורסה פקודות מכירה וקנייה אולם לא מתבצעות עסקאות.

2. שלב מסחר הפתיחה

בשלב זה מתבצע, בכל נייר ערך בנפרד, מסחר רב צדדי, ובסופו נקבע לעל נייר מחיר שהו שער הפתיחה. על פי שער הפתיחה מבוצעות עסקאות הנובעות מפקודות שהוגשו בשלב טרום הפתיחה. שלב מסחר זה אורך שניות ספורות.

3. שלב המסחר הרציף

בשלב זה מתקיים מסחר דו צדדי.

4. שלב טרום נעילה

בשלב זה מוזרמות למחשב המסחר בבורסה פקודות קנייה ומכירה אולם לא מתבצעות עסקאות. פקודות אלו מצטרפות לפקודות שהוגשו בשלבים הקודמים אך טרם בוצעו. שלב זה אורך בין 8 ל 14 דקות.

5. שלב מסחר הנעילה

בשלב זה מתבצע בכל נייר מסחר רב צדדי ובו נקבע לכל נייר מחיר שער מסחר הנעילה. במסחר הנעילה מבוצעות עסקאות בשער הנעילה הנובעות מפקודות שהיו בספר הפקודות בשלב טרום הנעילה. בסיום התהליך נקבע שער הנעילה, העשוי להיות שונה משער מסחר הנעילה.

כיצד מתנהל המסחר בבורסה?

המסחר בבורסה מתנהל בצורה ממוחשבת. דהיינו מסחר אלקטרוני. חברי הבורסה מחוברים באמצעות קווי תקשורת למערכת "רצף" אשר באמצעותה מתנהל המסחר. ברצף נסחרים כיום כל ניירות הערך והנגזרים הנסחרים בבורסה. הרצף הופכת את המסחר לשקוף, כך שכל המשקיעים יכולים לראות, כל הזמן, את אותה התמונה המפורטת והמדויקת של המסחר בזמן אמת.

מערכת הרצף נגישה לכל המשקיעים בצורה שווה וכך משקיע פרטי קטן ומשקיע מוסדי גדול שווים מבחינת יכולתם להעביר פקודות.

המסחר ברצף מתבצע בין חברי הבורסה השונים, המעבירים פקודות למסחר עבור לקוחותיהם בהתאם לשלבי המסחר בבורסה. חברי בורסה רבים מאפשרים ללקוחותיהם לשלוח פקודות מסחר דרך אתרי האינטרנט של אותם חברי בורסה ופקודות אלו מועברות באמצעות מערכות חברי הבורסה אל מחשב המסחר. גם הבנקים המסחריים מאפשרים ללקוחות לסחור באמצעות האינטרנט.

טופס הצעה עבור מסחר עצמאי

מסחר עצמאי
חברי בורסה חברות מסחר בבורסה מסחר אוטומטי