מסלולי השקעה
מידע למשקיע

כולנו מכירים את המונח ה"מאיים" אינפלציה – מצב המתאר עלייה מתמשכת של רמת המחירים באופן כללי ומחירי מוצרים מסוימים באופן פרטי. האינפלציה מאופיינת כמצב בו הערך הריאלי של כספינו פוחת, כל שקל המשמש לצריכתנו יכול לקנות פחות, כלומר, ערכו "שווה" פחות או כוח הקניה שלו יורד.

הסיבה ההדיוטה להיווצרותה של האינפלציה היא עקב שינויים כלכליים במשק הגורמים לפרט להכנסה כספית גבוהה מהתשואה אותה הוא מייצר. כך נוצר שהביקוש למוצרים גדול מאפשרויות הייצור במשק. אנו עדים בימים אלה לעליית מחירי מוצרי היסוד בעולם: נפט, אורז, סוכר, תירס ועוד המשמשים לחומרי גלם לתעשיות עולמיות וכתוצאה מכך עולים מחירי מוצרים ושירותים נוספים.

איך ניתן "להתגונן" מפני אינפלציה?

במצב בו אנו יודעים על אינפלציה מתפתחת וגדלה נרצה להגן על כספינו, על כוח הקניה והערך של השקל שלנו, אם מחירי המוצרים עולים, כך נרצה שגם ערך כספינו יעלה. בצורה זו, ניתן כיום להשקיע באפיקים צמודי מדד, כך שבמקרה ובו מדד המחירים יעלה, ערך כספינו יעלה ונוכל להמשיך לרכוש את מוצרינו ביחס זהה למצב הטרום אינפלציוני.

מהי השקעה צמודת מדד?

אנליסטים רבים ממליצים כיום להשקיע חלק מסכומי ההשקעות שלנו באפיקים צמודי מדד שיאפשרו לנו הגנה מפני אינפלציה. השקעות מסוג זה משמעותן שערך כספינו, המושקע באפיק צמוד המדד, יעלה עם עליית מדד המחירים, אליו הוא צמוד.

לרוב, מציעים המוסדות הפיננסיים אפיקי השקעה צמודי מדד בעלי אחוזי תשואה קבועים מראש המבטיחים הגנה במקרה של עליית מחירים. בנוסף, קיימות "נקודות יציאה" במהלך תקופת ההשקעה בהן נוכל למשוך את כספינו אך באחוזי תשואה נמוכים באופן יחסי מהאחוזים שהובטחו לנו תחילה.

האפיקים העיקריים צמודי המדד העיקריים הם:

מלאו טופס והשוו הצעות מבתי השקעות מובילים

השקעות

תוכניות חיסכון צמודות מדד

אלו הן תוכניות חסכון, המוצעות על ידי כלל הבנקים, לתקופה של שנתיים ומעלה, בעלות סכומי השקעה שונים ובנקודות יציאה שונות. כך לדוגמא, מציע בנק אדנים, בנק למשכנתאות שבשליטת בנק מזרחי, תוכנית חסכון צמודת מדד לתקופה של עד עשר שנים בריבית של 4.8% לשנה. סכום ההפקדה הראשוני מתחיל מ 5000 ₪, כאשר נקודת היציאה הראשונה היא לאחר 3 שנים, בריבית של 4.1% ותחנת היציאה השנייה, לחילופין, היא לאחר 7 שנים, בריבית של 4.7%. כפי שניתן לראות בבירור, סכום ההפקדה הראשוני הוא שווה נפש לכל אדם ולא רק ל"מיליונרים" שבינינו והריביות המובטחות הן מרשימות בהחלט ביחס לאפיקים פיננסיים אלטרנטיביים אחרים.

אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד

– אגרות חוב קונצרניות, כשמן כן הן, אגרות חוב המונפקות על ידי חברות תעשייתיות, המעוניינות לקחת "הלוואה" מן הציבור כנגד אותה אגרת חוב . הלוואה נוחה בהרבה מהלוואה שתקבל החברה בבנקים השונים. כך החברה מקבלת הלוואה בתנאים נוחים וכך גם הציבור, הרוכש את אגרת החוב, מבטיח לעצמו תשואה צמודת מדד באחוזים טובים מאפיקים פיננסיים אחרים.

כמובן, שחברה המנפיקה אג"ח קונצרני מחויבת לעמוד בדרישות מנהלתיות מינימליות מסוימות וכמו כן בבטוחות להבטחת החזר הקרן לבעלי האג"ח במקרה של התפרקות החברה. בטוחות אלה מאופיינות לרוב כשיעבוד על נכסי החברה. עם התפתחות אפיק האג"ח הקונצרני צמוד המדד התפתחה גם מערכת בקרה ענפה, אלו הם שלושה מדדים מייצגים של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד: מדד תל-בונד 20- המכיל בתוכו את 20 אגרות החוב מסוג זה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר. מדד תל-בונד 40- המכיל בתוכו את 40 אגרות החוב מסוג זה בעלות שווי בשוק הגבוה ביותר ושאינן נכללות במדד תל-בונד 20.

מדד תל-בונד 60- המכיל את 20 ו 40 אגרות החוב מסוג זה משני המדדים האחרים. כך השקיפות של החברות ואגרות החוב המונפקות שלהן ברורה וגלויה לכל דורש. מערכת בקרה נוספת שהתפתחה עם כניסתן של אגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד הוא ה"דירוג". דירוג זה מאפיין את "איכות" אגרת החוב לפי הערכה אנליטית של החברה וסבירות קבלת הקרן והריבית. זאת נעשה באמצעות בדיקת רמת הסיכון בפעילות העסקית, רמת המינוף של החברה, תזרים המזומנים שלה וביטחונות במידה והם קיימים.

אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד

אגרות חוב אלו דומות מאוד במהותן לאג"ח קונצרני צמוד מדד, רק שכעת הממשלה היא זו שרוצה ללוות כסף מן הציבור והיא זו שמנפיקה את האג"ח. הממשלה, המעוניינת ללוות מן הציבור כסף בתמורה לאותן אגרות חוב צמודות מדד, מבטיחה לרוכשים תשואה צמודה למדד בסוף תקופת ההלוואה. אג"ח ממשלתי נחשב לבטוח מאוד מפני שאין בו צפי, כמו בחברה תעשייתית, להתרסקות או "פשיטת רגל" של המנפיקה הממשלה. דוגמא לאג"ח ממשלתי צמוד מדד הוא ה"גליל", הניתן לתקופה של 5 שנים ומאופיין בריבית ממוצעת של כ 2.3% ריבית נטו מעל המדד.

לסיכום האפיקים הפיננסיים צמודי המדד נחשבים היום לתחום השקעות מומלץ על ידי המומחים, דבר המתבטא בצורה מעולה בימים אלה עם התפתחותה של אינפלציה ועליית מדד המחירים. חשוב לזכור כי יש לבחון היטב את האפיק צמוד המדד בו נרצה להשקיע, את העמלות הנלקחות בו ואת התשואות הניתנות, את דירוג האג"ח ואת מיקומו במדדים.

השקעות: מהן ומהם אפיקי ההשקעה העיקריים?